[Ga: een map omhoog, voorpagina]

RSS Feed

Daily Archives: Tháng Năm 16, 2012

Chuyện ông Chường – III

Anh La hỏi chuyện.

-“Cụ Hinh này, nếu vì một ngẫu nhiên nào đó, mà tất cả mọi ai trong một cộng đồng nào đó đều thành ra ông Chường, thì sự thể khi ấy sẽ ra sao?”

-“Cứ theo truyền thuyết ấy, thì lúc đó chả ai lo phải hóa thành đất cả, Anh La à.

Khi ấy các ông Chường chỉ đổi chỗ cho nhau suốt ngày qua tháng lại mà thôi”./.

Chiều quê

|-lah 04/12-|

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers