[Ga: een map omhoog, voorpagina]

RSS Feed

Daily Archives: Tháng Năm 11, 2012

Chuyện ông Chường

Ít ai gặp được ông Chường. Cụ Hinh cũng có thoáng thấy ông Chường, nhưng chưa “gặp”.

Có thể đó là điều may.

Chuyện kể rằng sau khi ai đó gặp ông Chường, thì chính ông Chường sẽ hóa đất, và cái người gặp ông Chường thì sẽ hóa thành ông Chường.

Chuyện này nghe biết đến đó./.

Hết hạn, thêm hạn

Thẻ căn cước của bạn sắp hết hạn.

Bạn sẽ phải đi đổi thẻ để thêm hạn, một công việc thật ngán ngẩm.

Bạn đã sắp sống lâu hơn cái dự hạn của cái thẻ hiện tại, cái dự hạn này đã có thể đã suýt là quá thừa cho đời bạn.

Dẫu sao thì không phải lúc nào bạn cũng có cái cơ hội phải đi làm cái việc đổi thẻ thêm hạn chết tiệt này, cái việc thêm hạn cho đời mình./.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers