[Ga: een map omhoog, voorpagina]

RSS Feed

Daily Archives: Tháng Năm 24, 2012

Ngọn gió kì ấy, tên gì nhớ không?

Tôi kẻ tầm thường,
Yên đời chật hẹp,
Ngày ngày mở cửa
Chuyện với trời mây.

Thế rồi bữa nọ
Ngọn gió vào thăm
Vẻ dong kì dị
Người gọi ái tình.

Trái tim cũ kĩ,
Dưng bỗng vội vàng
Tháng ngày say đắm
Tình chợt ra đi.

Ngọn gió kì nọ
Hóa tôi thành hề
Ai tài giảng giải
Dạy dỗ tôi hay.

Chỉ vì ngày đẹp
Tôi trót gặp nàng
Hồn tôi cửa sổ
Nay hết trời mây.

Muốn hỏi mây trời
Khi nào gặp lại
Ngọn gió kì ấy
Tên gì nhớ không?

|- Phỏng Cole Porter -|
|- HHM chuyển lời 1205 -|

Không vui-không buồn

Anh La ngắm đàn cá dưới ao.

-“Cụ Hinh à, giữa buồn, và không vui-không buồn, cái nào thú vị hơn?”

-“Anh La à, ta cũng chưa bao giờ biết đến cái ‘không vui-không buồn’.

Nhưng cái ấy, đằng nào cũng sẽ đến, tự nhiên.”

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers