[Ga: een map omhoog, voorpagina]

RSS Feed

Daily Archives: Tháng Năm 29, 2012

Sinh nhật tuổi mười tám

Cụ Hinh mời bạn bè vui kỉ niệm “Sinh nhật tuổi mười tám“.

Mọi người nâng cốc vui vẻ.

Cô bạn Mỵ Châu tươi tỉnh, nhưng có ý phân vân…

Rốt cuộc chịu hết nổi, Mỵ Châu ghé tai Cụ Hinh thì thào.

-“Cụ Hinh kỉ niệm ‘Sinh nhật tuổi mười tám‘ thật à?”

-“Đúng thế.”

-“Làm sao mà em tin được!? Em mà đã hơn hai mươi rồi đây này!”.

-“Sao lại không?”

-“Em hết hiểu đấy ạ!”

-“Thế này.

Năm nào tôi cũng kỉ niệm cái sinh nhật tuổi mười tám của mình, có vậy thôi!”

-“Thế… Cụ Hinh bao nhiêu tuổi ạ?”

-“Thú thật nhé, tôi không nhớ chắc là mình đã mười tám chưa, mà nếu rồi, thì từ khi nào!”./.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers