[Ga: een map omhoog, voorpagina]

DIỄN ĐÀN ĐBND » Hoạt động HĐND và ĐBQH
Cập nhật 21:59 | 27/02/2015 (GMT+7)
.
20:11 13/02/2015
Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch làm việc với HĐND cấp huyện. Theo kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh sẽ nghe Thường trực HĐND các huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015; đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động như: mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND huyện, thị, TP; thuận lợi, khó khăn trong hoạt động chuyên trách của các Ban HĐND huyện, TP và chuyên viên phục vụ hoạt động HĐND; mối quan hệ trong việc tổ chức TXCT và công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc triển khai các nghị quyết của HĐND trong năm 2015; tình hình thực hiện Nghị quyết số 09/2014 của HĐND về việc ban hành cơ chế giám sát của Thường trực HĐND đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn các huyện, thị, TP; mối quan hệ hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã… Dự kiến, thời gian làm việc từ ngày 25 - 27.2.
20:21 26/02/2015
Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật tại huyện Văn Chấn. Qua giám sát cho thấy, các cơ quan tố tụng của huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình tố tụng; phối hợp chặt chẽ nên không để xảy ra trường hợp nào bị oan, sai; cơ quan điều tra đã quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên; hoạt động điều tra, không xảy ra tình trạng bức cung, nhục hình, bảo đảm tính khách quan… Tuy nhiên, còn xảy ra tình trạng cơ quan điều tra để quá thời hạn giải quyết đối với 11 tin báo; VKS trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra, điều tra bổ sung 2 vụ; Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sug 6 vụ… Đoàn đề nghị các cơ quan phân tích nguyên nhân để sai sót trong một số vụ án; tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho điều tra viên, kiểm sát viên; tiếp tục báo cáo, làm rõ hoạt động điều tra, kiểm sát ban đầu của cơ quan tiến hành tố tụng địa phương để phục vụ việc giải quyết đơn, kiến nghị oan sai của người dân gửi đến Đoàn ĐBQH...
20:21 26/02/2015
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại thị xã Hồng Lĩnh. Qua giám sát cho thấy, sau khi Luật Thanh niên có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2006, UBND thị xã đã chỉ đạo các phường, xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng liên quan, lồng ghép các nội dung, hình thức, mô hình tuyên truyền vào chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, thị xã nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể và toàn xã hội về vị trí, nhiệm vụ, vai trò của công tác thanh niên trong tình hình mới… Tuy nhiên, công tác QLNN về thanh niên ở nhiều địa phương, đơn vị chưa được quan tâm; kinh phí đầu tư cho các chương trình, đề án phát triển thanh niên còn hạn chế; công tác đào tạo bồi dưỡng chưa đồng bộ; tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, thu nhập thấp còn cao… Các thành viên Đoàn đã tập trung phân tích, gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến công tác thanh niên; đồng thời, tiếp thu các ý kiến của thị xã cùng các ban, ngành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để Luật Thanh niên thật sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thanh niên...
20:21 26/02/2015
Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát tình hình đầu tư xây dựng và hiệu quả của một số công trình, dự án trong khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp tập trung tại Ban quản lý các KCN. Từ năm 2007 đến nay, Ban quản lý được tỉnh giao thực hiện 2 KCN, 4 cụm công nghiệp tập trung, 1 khu trung tâm điều hành KCN Sông Hậu, đất truyền dẫn năng lượng với diện tích khoảng 1.282ha và giao lập quy hoạch 5 khu tái định cư với diện tích 106,98ha…; thu hút được 71 dự án đầu tư trong và ngoài nước và thu hút được 40 nhà đầu tư thực hiện 45 dự án, tổng mức đầu tư hơn 49.465 tỷ đồng và 668,7 triệu USD với diện tích khoảng 612,4 ha; giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH và nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh… Tuy nhiên, thu hút đầu tư còn gặp khó khăn; công tác quản lý môi trường chưa được đầu tư kịp thời; giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư còn vướng mắc… Đoàn đề nghị Ban quản lý tăng cường phối hợp với các đơn vị quan tâm công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho người dân địa phương…
20:21 26/02/2015
Tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động trong doanh nghiệp, Đoàn ĐBQH TP đã làm việc tại Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng. Qua giám sát cho thấy, năm 2014, công ty có 8.150 lao động đã ký kết hợp đồng, mức lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng; công ty luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, tuân thủ các quy định của Nhà nước về hợp đồng lao động, thời gian làm việc, đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm tai nạn, bảo đảm tiền lương thu nhập cùng các chế độ khác; chính sách bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng luôn được quan tâm... Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được; đồng thời đề nghị Tổng công ty quan tâm hơn đến quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động để bảo đảm bình đẳng; chú ý đào tạo nguồn nhân lực, hài hòa giữa đào tạo cán bộ và đào tạo thợ…
20:21 26/02/2015
Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai tại huyện Yên Lạc. Từ năm 2011 - 2014, TAND huyện đã thụ lý 221 vụ, 413 bị cáo; xét xử 205 vụ, 407 bị cáo. 100% các vụ án hình sự được thụ lý và giải quyết đúng thời hạn theo luật định, không để xảy ra tình trạng oan sai; việc phát hiện oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự được VKSND huyện thực hiện theo đúng luật định, không để xảy ra tình trạng bức cung, dùng nhục hình trong quá trình điều tra; Công an huyện đã tiếp nhận, giải quyết 339/365 tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố; chuyển cơ quan khác giải quyết 18 tin… Tuy nhiên, việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố có trường hợp còn chậm; một số vụ khám nghiệm hiện trường không có sự tham gia của kiểm sát viên… Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tiếp tục xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các tố giác, tin báo vụ án hình sự; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ điều tra viên, giải quyết, xử lý vụ án đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm…
20:11 13/02/2015
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức triển khai nhiệm vụ năm 2015. Theo đánh giá, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực và các ban HĐND tỉnh và tinh thần đoàn kết nội bộ ngày càng được nâng cao; từng cán bộ công chức đã nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, luôn có ý thức về phòng, chống tham nhũng thực hành tiết liệm, chống lãng phí; công tác phối hợp giữa lãnh đạo Văn phòng và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn được thực hiện tốt… Năm 2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu cải tiến công tác TXCT trước và sau các kỳ họp; tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng luật, công tác tiếp dân, duy trì công tác tiếp dân theo định kỳ; tiếp tục phục vụ thực hiện công tác giám sát theo luật định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách của người lao động, BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép, khen thưởng, kỷ luật… giúp đỡ các đoàn viên công đoàn đang gặp hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện giúp cán bộ công chức ổn định đời sống…
20:11 13/02/2015
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành chương trình công tác năm 2015. Theo kế hoạch, Ban sẽ tập trung giám sát, khảo sát công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; việc quản lý và sử dụng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp; tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp cấp huyện, tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015… Ngoài ra, còn làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo NQ của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm thuộc lĩnh vực công tác của ban phụ trách; tham gia tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân khi được Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền; tham dự các cuộc họp, hoạt động của các cơ quan liên quan khi được mời…
20:11 13/02/2015
HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Lập được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
20:11 13/02/2015
Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã thống nhất chương trình giám sát năm 2015. Theo kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cao su đại điền trên địa bàn; việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến năm 2015. Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ giám sát kết quả thực hiện và sử dụng đất công ích trên địa bàn; thực hiện và hiệu quả đầu tư công trình XDCB theo Nghị quyết 30a về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn từ năm 2012-2014. Ban Văn hóa - Xã hội sẽ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 298 của HĐND tỉnh Quy định một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn; việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn. Ban Pháp chế sẽ giám sát việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn; việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Ban Dân tộc sẽ giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập theo Nghị quyết 30a; việc thực hiện Quyết định số 2123 về phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc ít người giai đoạn 2010 - 2015…
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang