[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

DIỄN ĐÀN ĐBND » Hoạt động HĐND và ĐBQH
Cập nhật 21:17 | 16/04/2014 (GMT+7)
.
20:45 15/04/2014
Đoàn ĐBQH tỉnh đã lấy ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Các ý kiến cơ bản nhất trí với quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng dự trong luật. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng khoản 1, Điều 1 quy định chưa đầy đủ, đề nghị sửa lại thành “Tai nạn giao thông đường thủy nội địa là tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa gây thiệt hại và cản trở hoạt động giao thông hoặc gây ô nhiễm môi trường”. Về quy định nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy, các ý kiến cho rằng nội dung này nên để các văn bản dưới luật hướng dẫn, không nên quy định quá cụ thể; tại khoản 5 điều 13 một số ý kiến đề nghị bổ sung cơ quan phối hợp là Bộ Giao thông - Vận tải, cụ thể: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật cảng nội địa làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;… Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của đại biểu để trình QH tại kỳ họp tới.
20:04 16/04/2014
Đoàn ĐBQH tỉnh đã lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Về phạm vi điều chỉnh, các ý kiến cơ bản thống nhất với loại ý kiến thứ nhất là sửa đổi toàn diện, để luật hóa, pháp điển hóa các văn bản dưới luật quy định về những hoạt động của QH, các cơ quan thuộc QH. Các ý kiến cũng nhất trí với việc nâng Ban Dân nguyện lên thành Ủy ban Dân nguyện nhằm nâng cao địa vị pháp lý, hiệu quả công tác dân nguyện. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị xem xét lại khoản 2, Điều 9 thay cụm từ: “các thành viên khác” bằng cụm từ “thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ” theo quy định tại Điều 95 của Hiến pháp năm 2013. Tại Điều 37 có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký QH, để Đoàn thư ký QH hoạt động xứng tầm. Khoản 2, Điều 40 đề nghị thay từ: “Thành viên” bằng từ: “Ủy viên”; khoản 1, Điều 127 đề nghị bổ sung cụm từ: “Đoàn ĐBQH có đại biểu hoạt động chuyên trách” thành “Đoàn ĐBQH gồm có đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu không chuyên trách”… Đoàn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp, trình QH tại kỳ họp tới.
20:04 16/04/2014
Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị TXCT chuyên đề về BHXH và BHYT. Tại Hội nghị, cử tri đã tập trung kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung về BHXH, BHYT. Cụ thể: sửa đổi mức đóng và quyền lợi tham gia BHXH tự nguyện; bổ sung trường hợp người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, chưa đủ tuổi nghỉ hưu đã nghỉ việc, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo được giải quyết trợ cấp một lần; trường hợp người bị tai nạn giao thông được xem là tai nạn lao động, yêu cầu khi xảy ra tai nạn phải có biên bản tai nạn giao thông của Công an cấp huyện trở lên. Giải quyết chế độ BHXH một lần có yếu tố nước ngoài, quy định cụ thể thời hạn trên bản thị thực nhập cảnh lưu trú dài hạn là bao lâu mới cho là dài hạn. Có ý kiến cho rằng nên điều chỉnh điểm a, khoản 1, Điều 92 Luật BHXH về việc người sử dụng lao động giữ lại 2% từ quỹ ốm đau, thai sản để chi trả kịp thời cho người lao động là phù hợp với tình hình thực tế. Các ý kiến cũng cho rằng: hiện nay việc giải quyết chế độ tử tuất còn nhiều bất cập. Cụ thể, mức lương trợ cấp một lần có sự chênh lệch khá lớn, nhưng theo quy định trường hợp đủ điều kiện hưởng hàng tháng thì cơ quan BHXH phải giải quyết hàng tháng, khi không đủ điều kiện mới giải quyết một lần. Theo đó đề nghị sửa theo hướng để đối tượng tự chọn một trong hai hình thức hưởng…
20:04 16/04/2014
Đoàn ĐBQH tỉnh đã lấy ý kiến của các sở, ngành về Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Nhiều ý kiến còn băn khoăn về tính khả thi của một số quy định khi áp dụng vào thực tiễn. Các ý kiến cho rằng, không nên bổ sung nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường vào dự án luật vì có sự trùng lặp, chồng chéo giữa quy hoạch bảo vệ môi trường với các quy hoạch khác. Quy hoạch bảo vệ môi trường khi lồng ghép các quy hoạch khác, phải xác định rõ những loại quy hoạch bắt buộc, có đề án bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể; cân nhắc việc giao Chính phủ quy định điều kiện nhập khẩu phế liệu tại khoản 6 Điều 86 cụ thể hóa những điều kiện nhập khẩu phế liệu trong Dự thảo Luật, nên giao cho Chính phủ và bộ chuyên ngành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các dạng phế liệu được nhập khẩu. Có ý kiến đề nghị một số quy định mới cần được cụ thể hóa thêm, tránh tình trạng quy định chung chung sẽ gây khó khăn khi triển khai trong thực tiễn như: cụ thể hóa những nguyên tắc và cách hiểu về ứng phó với biến đổi khí hậu cần hướng dẫn cụ thể, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm tính khả thi của luật…
20:04 16/04/2014
Đoàn ĐBQH TP vừa phối hợp tổ chức TXCT chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn. Theo đánh giá, việc thực hiện Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 trên địa bàn TP, bên cạnh những kết quả tích cực đã xuất hiện những khó khăn, bất cập như: sự phối hợp trong công tác giải quyết nhập cảnh xét cấp thị thực giữa các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan xuất nhập cảnh trong nước chưa đồng bộ, nhanh chóng; các quy định, chế tài tại Pháp lệnh và các văn bản quy định đối với người nước ngoài chưa đầy đủ, các thủ tục tố tụng liên quan đến người nước ngoài còn rườm rà… Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến nhất trí với việc cần thiết ban hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, tuy nhiên cũng cần sửa đổi các đạo luật liên quan để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ. Nhiều ý kiến cho rằng, cần tạo điều kiện cho người nước ngoài đến đầu tư, làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, phải tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành liên quan để quản lý hiệu quả. Về điều kiện cấp thị thực (Điều 10), có ý kiến cho rằng quy định tại khoản a, b, mục 4 về các trường hợp đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh, cần xem xét lại để bảo đảm tính khả thi…
20:04 16/04/2014
Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi). Góp ý vào Dự án luật Hôn nhân và gia đình, đa số ý kiến đồng tình với quy định tuổi kết hôn đối với nam và nữ là 18 tuổi trở lên nhằm bảo đảm quyền bình đẳng, phù hợp với thực tế. Đối với quy định mang thai hộ, nhiều ý kiến cũng nhất trí với quy định này vì mục đích nhân đạo nhưng cần quy định các điều kiện, thủ tục chặt chẽ để bảo đảm khả thi và tránh lách luật. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị không nên đưa vấn đề ly thân vào Luật... Đối với Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế, nhiều ý kiến cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT và được khám, chữa bệnh ở nơi gần nhất và có quy định riêng đối với các trường hợp cấp cứu, thai sản khi khám, chữa bệnh trái tuyến hoặc vượt tuyến. Có ý kiến đề nghị cần có chế độ BHYT cho người dân tộc kinh đã sinh sống lâu năm trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bảo đảm công bằng… Đoàn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp và trình QH tại kỳ họp tới.
20:04 16/04/2014
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn. Kết quả cho thấy, thời gian qua, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện khá tốt chương trình, đạt 15/19 tiêu chí, 44/50 chỉ tiêu; hiện xã không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 7.026 người, đạt 92,5%; có 1 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 6/6 ấp tiếp tục giữ vững danh hiệu ấp văn hóa; 100% hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc diện phải thực hiện đăng ký thủ tục môi trường đạt tiêu chuẩn về môi trường; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,43%... Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; tỷ lệ dân tham gia BHYT đạt thấp… Ban đề nghị UBND xã cần phát huy cách làm sáng tạo của địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân; phát huy vai trò giám sát của HĐND xã để cùng cộng đồng trách nhiệm trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM…
20:45 15/04/2014
HĐND tỉnh vừa tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức vụ này với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,39%.
20:45 15/04/2014
Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã họp đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II. Trong quý I, Thường trực và các ban HĐND đã tổ chức các hoạt động kịp thời, có hiệu quả. Cụ thể, triển khai thi hành Hiến pháp 2013; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật; tổ chức TXCT, tiếp nhận và xử lý đơn KNTC của công dân. Các ban HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát, khảo sát các chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp do tỉnh quản lý; về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; về tổ chức, hoạt động và quản lý các hội trên địa bàn… Trong quý II, Thường trực, các ban HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thành giám sát các chuyên đề theo kế hoạch; quyết định ngày bầu bổ sung đại biểu HĐND huyện Quảng Trạch và giám sát công tác bầu cử; tổ chức kỳ họp bất thường, bầu bổ sung phó Chủ tịch UBND tỉnh; triển khai giám sát chuyên đề thực hiện quy định của pháp luật về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh năm 2012 - 2013; tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2014…
20:45 15/04/2014
Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với Thường trực HĐND các huyện, thị TP về hoạt động HĐND năm 2013 và những tháng đầu năm 2014. Theo báo cáo, trong năm 2013 hoạt động HĐND cấp huyện có hiệu quả, có nhiều sáng tạo và đổi mới trong tổ chức các kỳ họp; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN khá tốt, bảo đảm cho các đợt TXCT; các huyện, thị xã, TP duy trì tốt hội nghị giao ban với HĐND cấp xã; 3/7 huyện, thị, thành phố duy trì tiêu chí thi đua giữa Thường trực HĐND cấp xã; 2/7 huyện, thị, thành phố bảo đảm kinh phí cấp Báo Đại biểu nhân dân cho đại biểu HĐND cấp huyện… Tuy nhiên, trong hoạt động, HĐND cấp huyện vẫn còn nhiều hạn chế như: chất lượng kỳ họp một số nơi chưa cao, phiên chất vấn chưa sinh động, kém tính phản biện; trong thẩm tra còn nặng về tờ trình, ít quan tâm đến dự thảo nghị quyết nên chất lượng ban hành một số nghị quyết chưa cao; điều kiện làm việc còn khó khăn... Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận những đề xuất của HĐND cấp huyện, như: cần bố trí các ban của cấp huyện có Trưởng hoặc Phó ban hoạt động chuyên trách; kiến nghị với UBTVQH xem xét, quy định chế độ khen thưởng trong hoạt động HĐND.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang