[Ga: een map omhoog, voorpagina]

DIỄN ĐÀN ĐBND » Hoạt động HĐND và ĐBQH
Cập nhật 22:04 | 19/09/2014 (GMT+7)
.
11:19 19/09/2014
Chiều 18/9, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – xã hội HĐND TP Hà Nội đã làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba về tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP Hà Nội.
19:49 19/09/2014
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng quỹ QP - AN năm 2013 tại xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân. Qua giám sát cho thấy, trong năm 2013, xã đã vận động nhân dân đóng góp quỹ QP - AN được hơn 81 triệu đồng; công tác thu và sử dụng nguồn quỹ được thực hiện công khai, đúng quy định… Tuy nhiên, việc chi hỗ trợ cho các lực lượng, trang bị mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác tuần tra gặp nhiều khó khăn… Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị về tăng mức chi tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ và công an; có hướng dẫn cụ thể về định mức chi và cách thức thanh, quyết toán… Bên cạnh đó, Đoàn lưu ý xã trong quản lý Quỹ phải lập danh sách, ghi biên lai đầy đủ; thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn và thu, chi Quỹ đúng mục đích; đẩy mạnh vận động, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc vận động nhân dân đóng góp quỹ...
19:49 19/09/2014
Tiếp tục đợt khảo sát kết quả hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát tại huyện Thạch Hà. Qua khảo sát cho thấy, hầu hết di tích trên địa bàn gắn với các danh nhân, anh hùng dân tộc có công với nước, các dòng họ có công với cách mạng, có giá trị về mặt khảo cổ, kiến trúc, nghệ thuật. Nhiều di tích còn gìn giữ được sắc phong triều đại phong kiến, đặc biệt đền làng Đại Hải còn lưu giữ 238 sắc phong. Một số di tích đã huy động được nguồn xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo, bảo vệ. Các cá nhân, tổ chức được giao quản lý, tu bổ tôn tạo cơ bản thực hiện đúng quy định của Luật di sản văn hóa... Tuy nhiên, hồ sơ thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm; một số di tích bị xuống cấp, các nguồn lực để tôn tạo còn khó khăn; một số công trình xây dựng chưa đúng quy hoạch… Ban đề nghị các di tích trùng tu cần lựa chọn phong cách xây dựng phù hợp với văn hóa Việt Nam. Việc lựa chọn linh vật cần có sự điều chỉnh để phù hợp với truyền thống dân tộc. Những di tích còn giữ được các đạo sắc cần khẩn trương cho dịch để hiểu rõ lịch sử cũng như giá trị của đạo sắc…
19:49 19/09/2014
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2009 - 2013 tại Sở Y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh. Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 32/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng dần mỗi năm; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân... Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa cao; một số cơ sở khám, chữa bệnh còn gặp khó khăn trong việc thanh toán mức trần BHYT; chưa kiểm soát được người bệnh khám, chữa bệnh BHYT vượt tuyến; thái độ phục vụ bệnh nhân, chất lượng thuốc khám chữa bệnh BHYT còn hạn chế... Đoàn đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các ngành trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận các ý kiến để đề xuất các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.
19:49 19/09/2014
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát việc quản lý, sử dụng và tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian qua, trên địa bàn đã cấp được 442.529 giấy chứng nhận QSDĐ; thu hồi đất 30 hồ sơ với tổng diện tích 47,5ha; thu ngân sách từ đất năm 2012 - 2013 hơn 265 tỷ đồng... Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về đất đai, quy hoạch sử dụng đất chưa kịp thời; việc kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng đất chưa thường xuyên; tái định cư, GPMB các công trình dự án còn nhiều bất cập… Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được; đồng thời kiến nghị Sở công khai các Quy hoạch về sử dụng đất; rà soát quỹ đất, đánh giá hiệu quả, kiên quyết thu hồi các dự án sử dụng đất không hiệu quả hoặc các trường hợp lấn chiếm đất trái phép; giải quyết việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo đúng lộ trình; tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi)…
19:49 19/09/2014
Đoàn ĐBQH TP đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đa số ý kiến cho rằng dự án luật còn thiếu tính khái quát; một số quy định chưa đồng bộ với các văn bản luật liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Doanh nghiệp… Một số ý kiến đề nghị dự án Luật cần xây dựng được khung các giải pháp bình ổn thị trường bất động sản, coi đây là giải pháp kích cầu để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển; làm rõ các khái niệm bất động sản, công trình xây dựng… để có cách hiểu và thực hiện thống nhất; chỉ đưa ra các quy định về việc cấm không kinh doanh loại hình bất động sản nào, các tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh những gì pháp luật không cấm... Đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, tổng hợp để chuyển QH tại kỳ họp tới.
19:49 19/09/2014
Đoàn ĐBQH TP đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Đa số ý kiến tán thành với việc mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm. Một số ý kiến cho rằng, quy định người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 đến dưới 3 tháng tham gia BHXH bắt buộc là không khả thi; cần quy định cụ thể hơn các trường hợp phải đóng BHXH đối với người làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc có thời hạn đủ 3 - 12 tháng; cần thống nhất mức trợ cấp ốm đau được quy định tại khoản 4, Điều 28 và mức thai sản tại khoản 2, Điều 39. Có ý kiến đề nghị tại điểm c, khoản 1, Điều 91 cần quy định cụ thể hoạt động bộ máy của cơ quan BHXH các cấp được sử dụng nguồn tài chính từ NSNN, không trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư quỹ. Không nên đưa những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường vào diện hưởng đóng BHXH bắt buộc mà nên theo hình thức tự nguyện nhưng được nhà nước hỗ trợ. Luật cần có điều khoản cụ thể về chế độ kiểm tra, kiểm toán đối với Quỹ BHXH để công khai minh bạch và quản lý có hiệu quả nguồn quỹ này… Đoàn đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, tổng hợp để chuyển tới QH tại kỳ họp tới.
19:49 19/09/2014
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát kết quả sử dụng các nguồn thu để xây dựng khu hành chính tỉnh tại Sở Tài chính. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh đã bố trí 118,662 tỷ đồng để đầu tư xây dựng khu hành chính tỉnh, tổng nguồn vốn của dự án dự kiến khoảng 1.664 tỷ đồng; trong đó, nguồn từ bán đấu giá đất chiếm 50%, còn lại là nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương, địa phương và được chia thành 6 dự án thành phần. Thực tế, đã giải ngân 81,106 tỷ đồng, trong đó thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB 75,949 tỷ đồng, thực hiện dự án là 5,157 tỷ đồng… Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án, hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn chậm; bồi thường GPMB gặp nhiều khó khăn; khó bố trí vốn vì cần nguồn lớn, nhà thầu trúng thầu theo hình thức BT nhưng do không đủ năng lực tài chính nên đã không ký kết hợp đồng với chủ đầu tư… Đoàn giám sát đề nghị đơn vị cần khắc phục những khó khăn, bàn giao mặt bằng đúng hạn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra…
21:19 18/09/2014
Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Đa số ý kiến nhất trí phải sửa đổi luật phù hợp với nghị quyết của Đảng và tình hình phát triển chung của đất nước… Tuy nhiên, tại Điều 3 về tổ chức TAND sơ thẩm trong hệ thống TAND nhiều ý kiến tán thành với phương án thành lập TAND sơ thẩm khu vực; nhất trí với quy định của dự án luật là TAND tối cao quản lý các TAND về mặt tổ chức… Một số ý kiến cho rằng, tại Điều 63, 64, 65 và 66 về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán cần kết hợp giữa cơ chế thi tuyển và tuyển chọn Thẩm phán; xem xét lại điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán, thủ tục tuyển chọn Thẩm phán TAND tối cao; làm rõ khái niệm, giá trị pháp lý của án lệ; nên quy định Thẩm phán có 4 ngạch gồm: Thẩm phán TAND tối cao, Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp; không nên quy định tuổi nghỉ hưu của Thẩm phán mà áp dụng theo Bộ luật Lao động… Đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, tổng hợp để chuyển tới QH tại kỳ họp tới.
21:19 18/09/2014
Ban Văn Hóa - Xã hội HĐND TP đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì xem xét việc thực hiện nghị quyết số 03/2014 của HĐND TP về điều chỉnh, bổ sung một số giá dịch vụ y tế. Qua khảo sát cho thấy, thực hiện nghị quyết số 03, BV đã phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức nội dung của nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND tại các buổi giao ban, các cuộc họp của cán bộ chủ chốt; niêm yết công khai giá dịch vụ y tế mới tại các khoa phòng, tăng cường cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng KCB… Tuy nhiên, do có lượng lớn bệnh nhân chủ động vượt tuyến, đã mang theo quỹ KCB bằng thẻ BHYT, làm ảnh hưởng đến nguồn thu của BV. Bên cạnh đó, do trượt giá thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao nhiều nên việc tăng giá viện phí (20%) chưa đủ bù đắp chi phí vật tư tiêu hao cho các cơ sở y tế... Đoàn khảo sát đã ghi nhận những cố gắng của BV về việc triển khai NQ 03/2014 của HĐND TP; đồng thời đề nghị BV tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để bệnh nhân hiểu mục đích của việc điều chỉnh giá viện phí; không ngừng CCHC, ứng dụng CNTT, cải tiến rút ngắn thời gian KCB, thanh toán viện phí, đẩy mạnh XHH, tăng cường quản lý tài chính, tiết kiệm chi…
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang