[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 10:16 | 02/09/2014 (GMT+7)
.
Thị trưởng 8 thành phố bàn hợp tác du lịch
22:25 | 21/06/2012
Thị trưởng các TP trong khu vực tiểu vùng sông MeKong mở rộng gồm Phnom Penh (Campuchia), Vientaine (Lào), Yangon (Myanmar), Côn Minh (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), TP Hồ Chí Minh, và 2 TP liên kết là Jeju và Busan của Hàn Quốc sẽ gặp gỡ tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 12 - 14.9, để bàn việc liên kết phát triển du lịch, tăng cường sản phẩm và thúc đẩy du lịch thanh niên. Ngoài ra, mỗi TP sẽ có 10 doanh nghiệp du lịch tham gia. Dự kiến hội nghị sẽ xoay quanh những vấn đề để quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch các TP nhằm tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế từ các thị trường trọng điểm, giới thiệu tiềm năng, khả năng liên kết đầu tư phát triển sản phẩm du lịch của các TP trong khu vực Tiểu vùng sông MeKong mở rộng bằng các dự án hợp tác, phát triển sản phẩm cụ thể...
DL
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
11:27 30/08/2014
Những năm qua, đội ngũ giảng viên đại học nước ta đã có những bước tiến đáng kể cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp lẫn số lượng, trình độ và năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học, đội ngũ giảng viên đại học hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế.
Quay trở lại đầu trang