[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 10:43 | 23/08/2014 (GMT+7)
.
Thị trưởng 8 thành phố bàn hợp tác du lịch
22:25 | 21/06/2012
Thị trưởng các TP trong khu vực tiểu vùng sông MeKong mở rộng gồm Phnom Penh (Campuchia), Vientaine (Lào), Yangon (Myanmar), Côn Minh (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), TP Hồ Chí Minh, và 2 TP liên kết là Jeju và Busan của Hàn Quốc sẽ gặp gỡ tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 12 - 14.9, để bàn việc liên kết phát triển du lịch, tăng cường sản phẩm và thúc đẩy du lịch thanh niên. Ngoài ra, mỗi TP sẽ có 10 doanh nghiệp du lịch tham gia. Dự kiến hội nghị sẽ xoay quanh những vấn đề để quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch các TP nhằm tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế từ các thị trường trọng điểm, giới thiệu tiềm năng, khả năng liên kết đầu tư phát triển sản phẩm du lịch của các TP trong khu vực Tiểu vùng sông MeKong mở rộng bằng các dự án hợp tác, phát triển sản phẩm cụ thể...
DL
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
09:59 01/08/2014
Mô hình trường học mới tại Việt Nam được triển khai thực nghiệm trong một thời gian ngắn, nhưng theo THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN VINH HIỂN, mô hình đang giúp từng bước khắc phục những nhược điểm của giáo dục phổ thông. Mô hình này đi vào đổi mới các hoạt động sư phạm một cách hệ thống và đồng bộ; tạo cho học sinh chủ động học tập, thường xuyên rèn luyện phương pháp tự học và lấy học sinh làm trung tâm trong hoạt động dạy học...Đây chính là tiền đề cho việc xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang