[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Bản đồ
Portal Game - FPT Online
Phim về Naruto sẽ ra rạp năm sau

Phim về Naruto sẽ ra rạp năm sau

The Last: Naruto The Movie sẽ được trình chiếu giới hạn ở 20 thành phố tại Mỹ vào 20/2/2015.