[Ga: een map omhoog, voorpagina]


Dịch vụ - Trợ giúp
Đăng ký/đăng nhập  
 • 1

  Đăng ký một tài khoản Fpt ID.

  Bước 1: Truy cập vào trang http://id.fpt.net, màn hình đăng nhập được hiển thị. Nhấn vào nút "Đăng ký Fpt ID"

  Bước 2:Điền đầy đủ thông tin mà hệ thống yêu cầu và nhấn vào nút "Đăng ký"

  Bước 3: Sau khi đăng ký thành công, màn hình "Quản lý tài khoản" sẽ được hiển thị.

 • 2

  Cập nhật thông tin tài khoản.

  Sau khi đăng nhập vào Fpt ID thành công, bằng cách nhấn vào liên kết "Cập nhật thông tin" nếu muốn chỉnh sửa thông tin tài khoản.

  Điền thông tin bạn muốn thay đổi. Sau đó nhấn vào nút "Lưu thay đổi". Nếu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".

 • 3

  Cập nhật ảnh đại diện

  Sau khi đăng nhập vào Fpt ID thành công, bằng cách nhấn vào liên kết "Cập nhật ảnh đại diện" nếu bạn muốn thay đổi.

  Sau khi chọn ảnh xong, bạn nhấn vào nút "Tải ảnh". Nếu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".

  Ngược lại sẽ hiển thị thông báo:

 • 4

  Đăng ký một tài khoản Fpt ID.

  Bước 1:Sau khi đăng nhập vào Fpt ID thành công, bằng cách nhấn vào liên kết "Thay đổi mật khẩu" nếu bạn muốn thay đổi.

  Bước 2:Điền mật khẩu bạn muốn thay đổi. Sau đó nhấn vào nút "Lưu thay đổi". Nếu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Cập nhật thành công"

Khôi phục mật khẩu 
 • 1

  Lấy lại mật khẩu bằng email đăng ký

  Bước 1: Truy cập vào Fpt ID và nhấn vào liên kết "Quên mật khẩu" trên trang "Đăng nhập"

  Bước 2:Điền thông tin "Email truy cập" và "Mã xác nhận". Sau đó, nhấn vào nút "Thực hiện"

  Bước 3: Sau khi thực hiện thành công, hệ thống sẽ gửi 1 email bao gồm mật khẩu mới vào email vừa thực hiện ở bước 2.