[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

Recent Posts From Chuyên mục

Sống trong sợ hãi – câu chuyện của một nhà báo freelancer

Francesca Borri, Columbia Journalism Review Thanh Tuấn lược...

Bitcoin có thể vô hiệu hóa chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ

Denny Mukhtar & Aditya Suseno, Bitcoin Indonesia Dịch bởi Phạm...

Recent Reviews From Chuyên mục

  • Biển Đông
  • Chính trị
  • Kinh tế
  • Quốc tế
  • Tìm hiểu Pháp luật

Trung Quốc và Việt Nam trong cuộc đụng độ gay gắt tại Biển Đông

Lichteinstyle chuyển ngữ, CTV Phía Trước Richard Javad...

Hoa Kỳ nên trấn an đồng minh và kiên quyết với Trung Quốc tại Đông Á

TS Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước James Steinberg & Micheal...

Việt Nam dưới bóng Trung Quốc

CTV Phía Trước dịch Vũ Đức Khanh, Asia Sentinel Những tranh...

Sự lên ngôi của dữ liệu và cái chết của chính trị

CTV Phía Trước chuyển ngữ Evgeny Morozov, The Guardian  Ngày...

Trung Quốc và Việt Nam trong cuộc đụng độ gay gắt tại Biển Đông

Lichteinstyle chuyển ngữ, CTV Phía Trước Richard Javad...

Bitcoin có thể vô hiệu hóa chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ

Denny Mukhtar & Aditya Suseno, Bitcoin Indonesia Dịch bởi Phạm...

Sự nổi lên của Bitcoin đi liền với sự suy giảm lòng tin vào hệ thống

Trần Sơn Trích từ Book Hunter Club Bitcoin đang là một đề tài...

Kinh tế chia sẻ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ở Việt Nam

Sơn Trần, Tech In Asia Cụm từ nền kinh tế chia sẻ (sharing...

Sống trong sợ hãi – câu chuyện của một nhà báo freelancer

Francesca Borri, Columbia Journalism Review Thanh Tuấn lược...

Quan điểm mới về quốc phòng của Nhật Bản

 Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Joseph S. Nye,...

Săn hổ ở Trung Quốc

Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước Minxin Pei,...

Các nguyên lý của nền pháp quyền (I)

Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao...

Kế hoạch cải cách tư pháp của Bắc Kinh

Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước Shannon Tiezzi, Tạp...

Bàn về pháp quyền

Phạm Nguyên Trường dịch Donald Bordreaux, FEE Mọi người đều...

  • Giới thiệu tác phẩm
  • Lịch sử
  • Nghệ thuật
  • Thanh niên
  • Tư tưởng

Tư bản trong thế kỷ XXI (I)

Đỗ Kim Thêm, CTV Phía Trước Giới thiệu sách: Capital in the...

Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo (cuối)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Charles K. Fink, Journal of...

Trừng phạt và hòa giải theo quan điểm của Phật giáo (II)

Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước Charles K. Fink, Journal of...

Binh Thư Yếu Lược: Bàn về thuật dùng người

Phía Trước: Thế cờ quân sự trên Biển Đông đang trở thành...

Vương đạo trong Lã Thị Xuân Thu

Trích Lã Thị Xuân Thu I. Vua Thành Thang nhà Thương hỏi ông Y...

Tiến trình chuyển đổi về nhận thức Thực tại trong Nghệ thuật

GS Đỗ Lai Thúy Trích  “Thơ như là mỹ học của ‘cái...

Kitsch (rởm, sến) là gì?

Như Huy dịch Sam Binkey Kitsch có lẽ là một trong những khái...

Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để Việt Nam trỗi dậy

Hà Thủy Nguyên Trích từ Book Hunter Tự do học thuật là vấn...

Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để Việt Nam trỗi dậy

Hà Thủy Nguyên Trích từ Book Hunter Tự do học thuật là vấn...

Trường đại học tư nhân đầu tiên ở Việt Nam

Thanh Ngân chuyển ngữ, CTV Phía Trước Theo Tạp chí...

Lớp học toàn cầu

Thùy Dương chuyển ngữ, CTV Phía Trước Vint Cerf,...

Binh Thư Yếu Lược: Bàn về thuật dùng người

Phía Trước: Thế cờ quân sự trên Biển Đông đang trở thành...

Vương đạo trong Lã Thị Xuân Thu

Trích Lã Thị Xuân Thu I. Vua Thành Thang nhà Thương hỏi ông Y...

Lý thuyết trò chơi

Lý thuyết trò chơi nghiên cứu những cách thức trong đó các...

%d bloggers like this: