[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Trường phái

Neo-Dada: mới như Dada, bứt phá như Dada, nhưng đã dịu hơn

Anh Nguyễn biên soạn

Nếu như Dada được sinh ra từ sự vỡ mộng của nghệ sĩ khi phải đối mặt với “nỗi buồn chiến tranh”, thì Neo-Dada có xuất phát điểm tương đối nhẹ nhàng hơn, thuần túy nghệ thuật hơn là chính trị. Kéo dài khoảng một thập niên những năm 50, 60, Neo-Dada khởi đầu là [...]

Daniel Buren: vẫn đẹp trong chật vật

Coline Milliard - Hồ Như Mai dịch

Jason Martin: Dùng sơn vẽ sơn

Phước An tổng hợp và dịch

Tìm kiếm

  • Từ khóa
  • Tác giả
  • Từ
    Pick a date
  • Đến
    Pick a date

CMT mới nhất

» Xem tiếp