[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Trường phái

New Form tại Manzi: Điêu khắc “đối thoại” thế nào với kiến trúc?

Nguyễn Anh Tuấn - Curator

Mỗi nghệ sỹ-thành viên trong New Form lựa chọn một cách thức để tác động và thay đổi không gian kiến trúc bằng điêu khắc của họ

Bếp núc: Souza vẽ phố

Hồ Như Mai dịch

Câu chuyện màu xanh (lá cây)

Daphné Bétard - Mở Ngoặc st và dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

  • Từ khóa
  • Tác giả
  • Từ
    Pick a date
  • Đến
    Pick a date