[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Trường phái

Hữu dụng hay vô dụng? Các thiết kế tại Basel lần này

Minh Thảo lược dịch

1.Tác phẩm , “Draped Nimbostratus” (Mây vũ tầng bị che phủ) của kiến trúc sư trẻ người Đan Mạch Cecilie Bendixen là một tác phẩm sắp đặt bằng vải hoành tráng. Hình dạng và họa tiết của các nếp gấp trên chiếc rèm treo nhìn giống đám mây này là kết quả công trình nghiên [...]

Từ Chấn trả lời như "sấm"

Theo ArtInfo - Hoàng Lan dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Từ khóa
Tác giả
Từ Pick a date
Đến Pick a date