[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Trường phái

Về bức Leda Atómica của Salvador Dalí

Phan Hà dịch, từ Wikipedia

Bức tranh được sắp xếp theo một khung toán học nghiêm chuẩn, tuân theo “tỉ lệ thần thánh”.

ĐIÊU KHẮC TỐI GIẢN (1): Từ tên gọi…

Judith Collins – Phạm Long biên dịch – Đào Châu Hải hiệu đính

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

  • Từ khóa
  • Tác giả
  • Từ
    Pick a date
  • Đến
    Pick a date

CMT mới nhất

» Xem tiếp