[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

Trường phái

Dada là gì? Là tuyên ngôn lớn dưới một cái tên vô nghĩa

Anh Nguyễn

Khởi đầu chỉ là một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ ở Zurich, Dada trở thành những gợn sóng ở New York, Berlin, và khi tới Paris, Dada đã hóa thành một cơn sóng thần.

31. 10: Johan Vermeer - nghèo nhất mà xài sang nhất

Hữu Khoa lược dịch từ Wikipedia

Tìm kiếm

  • Từ khóa
  • Tác giả
  • Từ
    Pick a date
  • Đến
    Pick a date

CMT mới nhất

» Xem tiếp