[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

Thảo luận

Bày trong bảo tàng không có gì sai. Còn trẻ hãy cứ “gầm lên mãnh liệt”.

Phạm Huy Thông phản hồi lại bài viết của Linh Cao

. Cứ ru rú giấu tác phẩm trong phòng vẽ, tự ti hoặc tự huyễn hoặc với nghệ thuật của mình thì càng để lâu càng hỏng.

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

  • Từ khóa
  • Tác giả
  • Từ
    Pick a date
  • Đến
    Pick a date

CMT mới nhất

» Xem tiếp