[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Thảo luận

Gửi họa sĩ Thành Chương, nhân phát biểu của ông về phim “Sống cùng lịch sử”

Trọng Anh

Họa sĩ Thành Chương hãy nói thật lòng mình, ông đã xem Sống cùng lịch sử trước khi dăng đàn với chức danh Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia khiến nhiều người nghi nghi hoặc hoặc chưa?

Tìm kiếm

  • Từ khóa
  • Tác giả
  • Từ
    Pick a date
  • Đến
    Pick a date

CMT mới nhất

» Xem tiếp