[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Đời chìm nổi của thiếu nữ bán dâm cho đại gia

Đời chìm nổi của thiếu nữ bán dâm cho đại gia

15 tuổi nhưng Lũng phổng phao như cô gái mười tám, đôi mươi...

PHOTO

Thăm dò

Theo bạn, vụ "Đan Nguyên đường phố" Mr Đàm đúng hay Quang Lê đúng?

1. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đúng

2. Ca sĩ Quang Lê đúng

3. Cả hai ca sĩ đều sai

4. Hai ca sĩ và "Đan Nguyên đường phố" nên 3 mặt, 1 lời với nhau