[Ga: een map omhoog, voorpagina]

PHOTO

Thăm dò

Hè này, bạn dự định cho con làm gì?

1. Đi học thêm các môn quan trọng

2. Đi học tiếng Anh

3. Đi học kỹ năng sống

4. Đi du lịch và nghỉ ngơi cả hè