[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 9)

Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 9)

Trên bước đường vô định của kiếp người, J. P. Sartre đã mang theo một định kiến do giáo dục gia đình và học đường hun đúc trong con người ông: không có Thượng Đế. Định kiến ấy, theo chúng tôi, vừa là khởi điểm, vừa là cứu cánh cho tất cả mọi nỗ lực hoạt động tư tưởng và hành động của ông. Nếu triết lý là đi tìm một ý nghĩa cho cuộc đời, và nếu triết gia là người được lựa chọn để thể hiện ý nghĩa ấy, thì Sartre đã tìm được cho ông (?) một ý nghĩa và đã tận lực truyền bá cùng chiến đấu cho ý nghĩa ấy: ý nghĩa của vô nghĩa, của phi lý, của hư vô.
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Học cách sống
 • Chính trị luận
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Khảo luận thứ hai về chính quyền
 • Cách ta nghĩ
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học
 • Từ bờ bên kia
 • Tri thức khách quan

Chuyên đề triết học

 • Bản chất của tư duy lịch sử

  Bản chất của tư duy lịch sử

  29/09/2014 16:32

  Điểm xuất phát của việc giải thích lịch sử - cũng như của mọi công việc trí tuệ - là giả thiết mà hiện thực tỏ ra có ý nghĩa nào đó đối với chúng ta, ý nghĩa mà chúng ta có thể vươn tới nắm được nhờ phương thức lý giải của trí năng. Chúng ta giả thiết rằng hiện thực hàm chứa một ý nghĩa, ngay cả khi chúng ta hồ nghi về điều đó.

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ nhất

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ nhất

  16/09/2014 20:48

  Để bắt đầu Những bài giảng về bản chất của tôn giáo của tôi, tôi cần phải trước hết thú nhận rằng: chỉ vì lời kêu gọi và cái ý nguyện được bộc lộ ra rất rõ của một bộ phận các bạn trẻ học viện ở đây mới khiến tôi tiến hành công việc này, sau khi đã vượt bỏ được một sự chống đỡ kiên trì của riêng tôi bấy lâu.

 • Mục tiêu của lịch sử

  Mục tiêu của lịch sử

  16/09/2014 12:29

  Marx, trái lại, xem lịch sử như là quá trình tiến lên của bản tính hiện thực của con người, tức là, con người thỏa mãn những nhu cầu của mình và kiểm soát giới tự nhiên qua hoạt động sản xuất của mình. Quan niệm duy vật về lịch sử [...] được quan niệm như là một lối giải thích về lịch sử, lối giải thích này vạch ra các lực lượng hiện thực đang vận hành trong lịch sử, và mục tiêu mà các lực lượng ấy hướng đến.

 • Chủ nghĩa tự do: Lịch sử và thời đại (phần 1)

  Chủ nghĩa tự do: Lịch sử và thời đại (phần 1)

  15/09/2014 21:10

  Chủ nghĩa tự do có nhiều bản chất cả trong các khía cạnh lịch sử, lẫn trong các khía cạnh văn hóa-dân tộc và chính trị-tư tưởng. Trong việc giải thích các vấn đề then chốt có liên quan tới các mối quan hệ qua lại của xã hội, nhà nước và từng cá nhân.

Tác phẩm kinh điển

 • Bản thảo kinh tế-triết học năm 1844

  Bản thảo kinh tế-triết học năm 1844

  11/07/2014 10:14

  Đối với độc giả quen với kinh tế chính trị học, tôi không cần phải đoán chắc rằng tôi đã đi đến các kết luận của tôi bằng con đường phân tích một cách hoàn toàn kinh nghiệm dựa trên việc nghiên cứu kinh tế chính trị học một cách có phê phán và trung thực

 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 5)

  Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 5)

  24/04/2014 09:13

  Tất cả mọi vật đều có thể trở thành sở hữu của con người, vì con người là ý chí tự do, và, với tư cách ấy, hiện hữu tự-mình-và-cho-mình, trong khi cái đối vật không có được phẩm tính ấy. Do đó, ai ai cũng có quyền biến ý chí của mình thành vật hay biến vật thành ý chí của mình

 • Zarathustra đã nói như thế (kỳ 5)

  Zarathustra đã nói như thế (kỳ 5)

  04/04/2014 23:44

  Tất cả các ngươi, những nhà hiền triết nổi danh, các ngươi đã phụng sự cho dân chúng và sự mê tín của dân chúng - nhưng các ngươi đã không phụng sự chân lý! Và chính vì thế mà dân chúng ngưỡng vọng tôn kính các ngươi.

 • Zarathustra đã nói như thế (kỳ 4)

  Zarathustra đã nói như thế (kỳ 4)

  13/03/2014 10:42

  Rồi Zarathustra lại quay trở về núi cao cùng nỗi cô đơn của thạch động, xa lánh loài người để chờ đợi, giống như một kẻ gieo hạt đã tung vãi hạt giống xuống đất. Song tâm hồn Zarathustra tràn đầy nôn nao khát vọng đối với những kẻ mà hắn yêu thương

Thuật ngữ triết học

 • Logos

  Logos

  11/10/2013 12:49

  Logos (từ chữ λέγω lego "tôi nói" ) là một thuật ngữ quan trong trong triết học, phân tâm học, tu từ học và tôn giáo. Nguyên nghĩa của từ này là “cơ sở”, “biện hộ”, “ý kiến”, “dự tính”, “ngôn từ”, “lời nói”, nghiên cứu”, “lý tính”. Nó trở thành một thuật ngữ triết học

 • Chủ nghĩa hậu hiện đại (Anh: Postmodernism)

  Chủ nghĩa hậu hiện đại (Anh: Postmodernism)

  23/09/2013 15:15

  Thuật ngữ “Hậu hiện đại” (Postmodern) lần đầu tiên được dùng khoảng những năm 1870. John Watkins Chapman gợi ý “một phong cách hội họa Hậu hiện đại” như là một phương cách vượt ra khỏi chủ nghĩa Ấn tượng Pháp.

 • Thuyết cấu trúc (Anh: Structuralism)

  Thuyết cấu trúc (Anh: Structuralism)

  23/09/2013 00:01

  Thuyết cấu trúc là một hệ hình lý thuyết khẳng định rằng các yếu tố của nền văn hóa phải được hiểu trong mối quan hệ của chúng với một hệ thống hay cấu trúc bao quát, rộng hơn. Nó được dùng để làm bộc lộ ra các cấu trúc làm cơ sở cho tất cả những gì con người làm, suy nghĩ, tri giác, cảm nhận.

 • Giáo hội / Nhà thờ [Đức: Kirche; Anh: Church]

  Giáo hội / Nhà thờ [Đức: Kirche; Anh: Church]

  22/09/2013 00:42

  Cách hiểu của Kant về giáo hội có thể được đặt trong ngữ cảnh rộng của khoa giáo hội học Tin lành. Điều này trước hết liên quan đến những vấn đề về mối quan hệ giữa giáo hội với những tín đồ và với nhà nước. Cách xử lý của Kant về hai vấn đề này trong TG và SHHĐL cho thấy

Di sản triết học

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 9)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 9)

  07/10/2014 11:19

  Con người của Sartre sẽ qua đi, như sấm sét. Điểm quan trọng đối với chúng ta là tìm bắt lấy phần nào tư tưởng của Sartre, ít ra trong hình thức đã sáng chế ra dưới ngòi bút của ông và đã được đem chưng bày trên thị trường văn hóa nhân loại. Sản phẩm tinh thần của Sartre đã trở thành một “món hàng” trao đổi. Chúng ta có thể đánh giá món hàng ấy. Công cuộc phê bình đó dĩ nhiên sẽ tùy thuộc vào quan điểm của độc giả, vào đòi hỏi nghề nghiệp hoặc tình cảm của những người này

 • Duy vật luận nước Pháp (kỳ 2)

  Duy vật luận nước Pháp (kỳ 2)

  03/10/2014 19:17

  Trong triết học của Descartes có những điểm rất tiến bộ, duy vật, song cũng có những điểm mù mờ mâu thuẫn mà người đời sau gọi là nghịch lý, Descartes vừa là một nhà vật lý học, vừa là một nhà siêu hình học. Môn đồ của ông chi ra làm hai ngả: một cánh tiến bộ

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 8)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 8)

  22/09/2014 21:22

  Triết lý là làm sáng tỏ chân lý toàn diện. Làm sáng tỏ là công việc của người, không phải của một sinh vật nào khác. Một công việc vượt khả năng của nhân loại. Dưới mắt Jaspers, Chân lý hay Hữu là một Siêu vượt ngay cả trong kích thước thời gian và không gian của nó. Do đó, nếu chân lý chỉ có thể do người làm sáng tỏ, nghĩa là nếu chân lý tự mặc khải qua diễn tiến sử tính nhân loại, thì đi tìm chân lý tức là trở về với quá trình diễn biến lịch sử nhân loại, và đặc biệt lịch sử triết học.

 • Duy vật luận nước Pháp (kỳ 1)

  Duy vật luận nước Pháp (kỳ 1)

  10/09/2014 22:04

  Ở trong các trường học Tây, những ông giáo sư triết học dạy chúng ta rất nhiều về ông Descartes và thuở nọ học sinh nào qua năm triết học tú tài cũng gần thuộc lòng quyền Thuyết trình về phương pháp cả.

Bản tin triết học

 • Luân lý ta-bu

  Luân lý ta-bu

  19/10/2014 19:46

  Luân lí ta-bu là biểu hiện của tinh thần con người cổ lỗ, chất phác. Theo tôi thì nó là thứ luân lí duy nhất của những bộ lạc chưa khai hóa, cấm thường dân không được dùng dĩa chén của tù trưởng: dùng thì sẽ chết.

 • Protagoras và Khai minh Hy Lạp

  Protagoras và Khai minh Hy Lạp

  13/10/2014 16:47

  Tinh thần hoài nghi khoa học thực sự hình thành ở Protagoras. Câu khẩu hiệu nổi tiếng của ông: “Con người là thước đo của vạn vật” có nhiều ý nghĩa. Cách thức mà sự vật xuất hiện ra cho ta không chỉ phụ thuộc vào bản thân sự vật mà còn vào phản ứng của ta trước những kích thích của sự vật.

 • Giữa tự nhiên và văn hóa

  Giữa tự nhiên và văn hóa

  06/10/2014 10:52

  Con người sống trong lòng tự nhiên và giữa thế giới văn hóa. Không có gì rộng lớn mà gần gủi, thiết cận hơn hai thực tại ấy. Nhưng nếu hiểu văn hóa là những gì do con người sáng tạo và tái tạo thì nó khác và thậm chí đối lập lại với tự nhiên. Do đó, nhận thức tự nhiên và phê phán văn hóa hầu như là hai công việc thường xuyên trong lịch sử

 • Deus in terra: ông trời con trên mặt đất!

  Deus in terra: ông trời con trên mặt đất!

  25/09/2014 20:18

  Từ “chủ nghĩa nhân văn” hay “chủ nghĩa nhân bản” bắt nguồn từ khái niệm latinh “humanitas” (“tính người”). Chủ nghĩa nhân văn tìm hiểu bản chất của con người, tra hỏi về sự hiện hữu của con người và ý nghĩa của nó. Chủ nghĩa nhân văn trở thành thế giới quan, hướng đến những mối quan tâm, những giá trị và phẩm giá của từng cá nhân riêng lẻ.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt