[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

Dẫn nhập "Nguồn gốc của tác phẩm nghệ thuật"

Dẫn nhập "Nguồn gốc của tác phẩm nghệ thuật"

Trong tác phẩm này, ta thấy nào là “CÕI SỐNG” và ĐẤT. Khái niệm “Cõi sống” từ lâu đã là một trong những khái niệm thông diễn học chủ đạo của Heidegger. Cõi sống dựng lên cái chân trời, đi trước mọi dự phóng của sự “ưu tư” của Dasein. Bản thân Heidegger đã phác thảo lịch sử của khái niệm “Cõi sống” này, và nhất là ý nghĩa nhân học có tính “tân ước” của nó theo cách sử dụng của riêng ông, tất nhiên có phân biệt rạch ròi với khái niệm về toàn thể cái đang có-đó, cũng như mang lại tính chính đáng về sử tính của nó. Thế nhưng đáng ngạc nhiên ở đây là khái niệm “Cõi sống” này bây giờ lại ...
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Học cách sống
 • Chính trị luận
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Khảo luận thứ hai về chính quyền
 • Cách ta nghĩ
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học
 • Từ bờ bên kia
 • Tri thức khách quan

Chuyên đề triết học

 • Dẫn nhập 'Nguồn gốc của tác phẩm nghệ thuật'

  Dẫn nhập "Nguồn gốc của tác phẩm nghệ thuật"

  18/04/2014 11:08

  Trong tác phẩm này, ta thấy nào là “CÕI SỐNG” (Welt) và ĐẤT (Erde). Khái niệm “Cõi sống” từ lâu đã là một trong những khái niệm thông diễn học chủ đạo của Heidegger. Cõi sống dựng lên cái chân trời, đi trước mọi dự phóng của sự “ưu tư” của Dasein.

 • Sự đụng độ giữa các nền văn minh

  Sự đụng độ giữa các nền văn minh

  05/04/2014 22:35

  Tôi cho rằng nguồn gốc cơ bản của các xung đột trên thế giới này sẽ không còn là hệ tư tưởng hay kinh tế nữa. Các ranh giới quan trọng nhất chia rẽ loài người và nguồn gốc bao trùm của các xung đột sẽ là văn hóa.

 • Khổng Tử và cuộc mưu cầu hạnh phúc nhân sinh

  Khổng Tử và cuộc mưu cầu hạnh phúc nhân sinh

  03/04/2014 23:01

  Những kinh nghiệm gian lao của tuổi thơ đã giúp ông nhận chân nỗi thống khổ của dân nghèo và ông bắt đầu suy tư sâu sắc về nó. Ông nhận thấy cái thế giới mà ông đang sống đang phân rã ghê gớm và vì thế rất cần có những đổi thay quyết liệt.

 • Dân trí và Dân khí

  Dân trí và Dân khí

  30/03/2014 13:20

  Bàn vấn đề dân khí, chúng ta cần phải thấm thía bài học của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Hồ Chí Minh, ba nhân vật lớn tiếp sức nhau chấn hưng dân khí nước ta để có thắng lợi ngày hôm nay.

Tác phẩm kinh điển

 • Zarathustra đã nói như thế (kỳ 5)

  Zarathustra đã nói như thế (kỳ 5)

  04/04/2014 23:44

  Tất cả các ngươi, những nhà hiền triết nổi danh, các ngươi đã phụng sự cho dân chúng và sự mê tín của dân chúng - nhưng các ngươi đã không phụng sự chân lý! Và chính vì thế mà dân chúng ngưỡng vọng tôn kính các ngươi.

 • Zarathustra đã nói như thế (kỳ 4)

  Zarathustra đã nói như thế (kỳ 4)

  13/03/2014 10:42

  Rồi Zarathustra lại quay trở về núi cao cùng nỗi cô đơn của thạch động, xa lánh loài người để chờ đợi, giống như một kẻ gieo hạt đã tung vãi hạt giống xuống đất. Song tâm hồn Zarathustra tràn đầy nôn nao khát vọng đối với những kẻ mà hắn yêu thương

 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 4)

  Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 4)

  28/02/2014 09:29

  Tính phổ biến của ý chí tự do tồn tại cho-mình này là tính phổ biến hình thức, tức là, quan hệ với chính mình một cách tự-giác (nhưng vô-nội dung) và đơn giản trong tính cá biệt [tính cá nhân] của mình; và trong chừng mực ấy, chủ thể là Nhân thân

 • Những tập ghi chép triết học Epicurus (Tập thứ nhất)

  Những tập ghi chép triết học Epicurus (Tập thứ nhất)

  28/10/2013 00:22

  Nguyên lý của triết học Epicurus là ở chỗ chứng minh rằng thế giới và tư duy là một cái gì đó có thể hình dung được, có thể có; mà luận cứ và nguyên tắc dùng làm cơ sở chứng minh cho điều đó và quy tụ mọi cái vào đó vẫn lại là bản thân [khả năng tồn tại cho bản thân mình] được biểu thị trong tự nhiên bởi nguyên tử, còn sự biểu hiện tinh thần của nó là sự ngẫu nhiên và sự tuỳ tiện.

Thuật ngữ triết học

 • Logos

  Logos

  11/10/2013 12:49

  Logos (từ chữ λέγω lego "tôi nói" ) là một thuật ngữ quan trong trong triết học, phân tâm học, tu từ học và tôn giáo. Nguyên nghĩa của từ này là “cơ sở”, “biện hộ”, “ý kiến”, “dự tính”, “ngôn từ”, “lời nói”, nghiên cứu”, “lý tính”. Nó trở thành một thuật ngữ triết học

 • Chủ nghĩa hậu hiện đại (Anh: Postmodernism)

  Chủ nghĩa hậu hiện đại (Anh: Postmodernism)

  23/09/2013 15:15

  Thuật ngữ “Hậu hiện đại” (Postmodern) lần đầu tiên được dùng khoảng những năm 1870. John Watkins Chapman gợi ý “một phong cách hội họa Hậu hiện đại” như là một phương cách vượt ra khỏi chủ nghĩa Ấn tượng Pháp.

 • Thuyết cấu trúc (Anh: Structuralism)

  Thuyết cấu trúc (Anh: Structuralism)

  23/09/2013 00:01

  Thuyết cấu trúc là một hệ hình lý thuyết khẳng định rằng các yếu tố của nền văn hóa phải được hiểu trong mối quan hệ của chúng với một hệ thống hay cấu trúc bao quát, rộng hơn. Nó được dùng để làm bộc lộ ra các cấu trúc làm cơ sở cho tất cả những gì con người làm, suy nghĩ, tri giác, cảm nhận.

 • Giáo hội / Nhà thờ [Đức: Kirche; Anh: Church]

  Giáo hội / Nhà thờ [Đức: Kirche; Anh: Church]

  22/09/2013 00:42

  Cách hiểu của Kant về giáo hội có thể được đặt trong ngữ cảnh rộng của khoa giáo hội học Tin lành. Điều này trước hết liên quan đến những vấn đề về mối quan hệ giữa giáo hội với những tín đồ và với nhà nước. Cách xử lý của Kant về hai vấn đề này trong TG và SHHĐL cho thấy

Di sản triết học

 • Học thuyết Saussure

  Học thuyết Saussure

  03/04/2014 10:05

  Tầm quan trọng xứng đáng của Ferdinand de Saussure trong ngôn ngữ học nói riêng và khoa học xã hội nói chung không còn cần phải chứng minh. Là người đầu tiên đưa phân tích đồng đại [analyse synchronique] vào ngôn ngữ học, ông đã làm một cuộc cách mạng phương pháp thực sự ở đây

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 4)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 4)

  02/04/2014 11:19

  Nhân vật thứ hai trực tiếp khai đường mở lối cho triết lý hiện sinh là Friedrich Nietzsche. Ông là một nhà văn có ngòi bút sắc bén, linh hoạt, một nhà tâm lý nhìn tận vào gian manh vô ý thức của tình người, một nhà triết lý tha thiết với hạnh phúc nhân loại, và sau hết là một người tiên tri cô độc và nhẫn nhục.

 • Trao đổi thư giữa Kojève và Trần Đức Thảo

  Trao đổi thư giữa Kojève và Trần Đức Thảo

  30/03/2014 13:52

  Đây là một cuộc trao đổi thư tuy lịch sự nhưng đồng thời cũng khá căng giữa Alexandre Kojève, tác giả quyển giáo trình về “Hiện tượng luận tinh thần” của Hegel, và Trần Đức Thảo, tác giả bài phê bình “Hiện tượng luận tinh thần của Hegel và nội dung thực chất của nó”

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 3)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 3)

  23/03/2014 23:35

  Tự căn bản, người là một nghịch lý do định mệnh của ngẫu nhiên và tự do của ý thức. Nhờ có tự do, người không phải là một tĩnh vật. Người bản chất là biến động. Nhưng người có quyền tự do đồng nhất với thực trạng ban đầu ...

Bản tin triết học

 • Émile: Triết lý giáo dục theo lứa tuổi

  Émile: Triết lý giáo dục theo lứa tuổi

  06/04/2014 11:16

  Nhiệm vụ giáo dục là vun bồi những hoạt động và mối quan tâm theo bản tính tự nhiên của đứa trẻ, chứ không phải nhồi nhét cho nó những tập quán và ý tưởng theo quy ước của xã hội.

 • Khung cửa hẹp hay con đường vương giả

  Khung cửa hẹp hay con đường vương giả

  06/04/2014 10:41

  Tại sao lại làm triết học một khi nó không phải và cũng không thể trở thành một khoa học theo nghĩa chặt chẽ? Nó không phải là một khoa học riêng lẻ đã đành, mà cũng không phải là một khoa học nền tảng hay phổ quát

 • Rousseau: Giáo dục 'tự nhiên' là gì?

  Rousseau: Giáo dục "tự nhiên" là gì?

  02/04/2014 23:10

  Émile hay về giáo dục sẽ thể hiện mọi quan tâm và chủ trương của Rousseau về nền giáo dục giảm thiểu tác hại của "xã hội văn minh" và mang con người trở về lại với những phẩm tính tự nhiên tốt đẹp vốn có. Giống như Khế ước xã hội và các bài Luận Văn nhằm phản kháng lại hoàn cảnh áp bức về chính tri, xã hội, Emile hay về giáo dục có tham vọng thay thế cho lối giáo dục khuôn thức cổ truyền đương thời

 • Platon và việc thực hiện ý tưởng

  Platon và việc thực hiện ý tưởng

  29/03/2014 01:17

  Ý niệm mạnh hơn thực tại, vì nó định hình thực tại. Phẩm chất đích thực và viễn kiến có căn cứ là bảo bối cho mọi sự ứng xử. Đó là thông điệp then chốt nhất của ông dành cho hậu thế.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt