[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Di thảo Nguyễn Trường Tộ: Bàn về những tình thế lớn trong thiên hạ

Di thảo Nguyễn Trường Tộ: Bàn về những tình thế lớn trong thiên hạ

Sự thế hiện nay chỉ có hòa. Hòa thì trên không cưỡng lại ý trời, dưới có thể làm cho dân khỏi khổ, chấm dứt được sự dòm ngó của bọn gian nghịch, ngăn chặn được sự tranh giành của nước ngoài, thật là hay không thể kể xiết. Còn việc binh đao thì thật là tai họa nó làm cho vợ góa con côi, tổn thương hòa khí của trời đất, sinh ra hạn hán lụt lội. Thánh nhân bất đắc dĩ mới phải dụng binh dẹp loạn. Nếu không đánh mà khuất phục được binh lính người mới là đánh giỏi.
 • Triết học Tây phương hiện đại
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Chính trị luận
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Nhiệm vụ của cá nhân

  Nhiệm vụ của cá nhân

  19/01/2015 21:14

  Theo chỗ tôi biết, bất kì xứ nào trên thế giới này, chính quyền nào cũng thích và nâng đỡ các lí thuyết mù mờ. Các lí thuyết hữu hiệu mới riêng bị cái nạn chống đối, chống đối mạnh. Sự thực, lời ông nói đó có phần đúng. Sự chống đối có tác động kích thích, nếu nó không nghiêm khắc quá

 • Di thảo Nguyễn Trường Tộ: Bàn về những tình thế lớn trong thiên hạ

  Di thảo Nguyễn Trường Tộ: Bàn về những tình thế lớn trong thiên hạ

  19/01/2015 08:26

  Tôi thường nghiên cứu sự thế trong thiên hạ mà biết rằng hòa với Pháp là thượng sách. Hơn nữa ở châu Âu việc võ bị chỉ có nước Pháp là đứng hạng nhất, hùng mạnh nhất không thua ai cả. Họ lại có tính khẳng khái, hiếu chiến, với uy phong của một quân đội có xe sắt.

 • Một số vấn đề về quyền tự do ngôn luận

  Một số vấn đề về quyền tự do ngôn luận

  16/01/2015 22:13

  Bài viết này lược thuật lại quan điểm của Nigel Warburton về quyền tự do ngôn luận trong chương 1 của cuốn sách Free Speech: A Very Short Introduction (2009). Luận điểm xuất phát của ông: quyền tự do ngôn luận là một quyền căn bản của con người và việc bảo vệ quyền ấy là thước đo của trình độ văn minh và mức độ khoan dung của một xã hội.

 • Thế nào là hạnh phúc?

  Thế nào là hạnh phúc?

  12/01/2015 16:03

  Có bốn cái mà tôi cho là quan trọng. Cái thứ nhất có lẽ là sức khỏe. Cái thứ nhì là có đủ phương tiện để khỏi thiếu thốn. Cái thứ ba là sự giao hảo với mọi người khác. Cái thứ tư là sự thành công trong công việc.

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx dẫn tới nhà nước độc tài?

  Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx dẫn tới nhà nước độc tài?

  18/01/2015 11:36

  Chính Mác bắt đầu sự nghiệp của mình như một nhà dân chủ cấp tiến và cuối cùng lại là một nhà cách mạng, khi ông nhận ra nền dân chủ đích thực đòi hỏi phải có nhiều chuyển đổi như thế nào; chính với tư cách là một nhà dân chủ mà ông đã thách thức uy quyền tối cao của nhà nước.

 • Phê phán lý tính thuần túy: Cảm năng học siêu nghiệm

  Phê phán lý tính thuần túy: Cảm năng học siêu nghiệm

  12/01/2015 22:36

  Tôi hiểu sự khảo sát siêu nghiệm là sự giải thích một khái niệm, [xem nó] như một nguyên tắc, nhờ đó có thể nhận ra được khả thể của các nhận thức tổng hợp tiên nghiệm khác. Mục đích này đòi hỏi: 1. Các nhận thức tổng hợp tiên nghiệm thực sự bắt nguồn từ khái niệm được cho nói trên; 2. Các nhận thức này chỉ có thể có được khi lấy phương cách giải thích siêu nghiệm về khái niệm làm tiền đề.

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 14)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 14)

  07/01/2015 09:24

  Triết học người xưa đã không phân biệt hữu Dasein với Dasein nên cũng đã không thấy sự dị đồng giữa ba vòng thời gian trên đây. Tệ hơn nữa, họ tuyệt đối hóa thời gian của sử học. Hậu quả là chấp mê vào truyền thống, xem truyền thống như Thánh Kinh, nơi chứa đựng mọi khôn khéo của chư hiền nhân, liệt tử.

 • Sự khác biệt giữa triết học tự nhiên của Democritus và triết học tự nhiên của Epicurus: Lời tựa

  Sự khác biệt giữa triết học tự nhiên của Democritus và triết học tự nhiên của Epicurus: Lời tựa

  06/01/2015 21:31

  Hình thức của tác phẩm này có lẽ một mặt sẽ mang tính chất khoa học chặt chẽ hơn mặt khác, ở một số phần, nó sẽ ít mang tính chất cầu kỳ thông thái hơn, nếu như ban đầu nó không được dành cho bản luận văn tiến sĩ.

Thuật ngữ triết học

 • Danh từ triết học

  Danh từ triết học

  02/01/2015 09:13

  Duy-tâm (idéaliste) Lấy ý-thức và ý-niệm làm thực-thể, không chịu rằng cái ý-thức đó cũng là do ở vật thể mà ra. Ví dụ như trước hoàn-cảnh khó-khăn, mấy nhà triết-học duy-tâm nói rằng ý tốt là đủ, không cần phải thực-tế.

 • Từ điển Hegel: Chân lý/Sự thật, Sai lầm và Đúng đắn

  Từ điển Hegel: Chân lý/Sự thật, Sai lầm và Đúng đắn

  01/12/2014 21:04

  Quan niệm của Hegel về chân lý nhất quán với các phương diện khác trong tư duy của ông: Chân lý của cái gì đó, dù là của tư tưởng hay sự vật, không tách bạch với giá trị hay ý nghĩa của nó. Một tác phẩm nghệ thuật “đúng thật/đích thực” cũng ipso facto là một tác phẩm hay, đẹp.

 • Từ điển Hegel: Bản thể [Đức: Substanz; Anh: substance]

  Từ điển Hegel: Bản thể [Đức: Substanz; Anh: substance]

  27/11/2014 12:40

  Khái niệm Substanz ở Hegel giữ một vai trò quan trọng trong nghiên cứu của ông về PHÁP QUYỀN và ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC. Một cộng đồng xã hội hay chính trị không thể chỉ gồm những chủ thể, những cá nhân luôn biết phản tư trong tư tưởng

 • Từ điển Husserl: Nội tại và Siêu việt

  Từ điển Husserl: Nội tại và Siêu việt

  20/11/2014 09:45

  Đối với Husserl, thuật ngữ “sự/tính nội tại” có nhiều nghĩa. Nó chủ yếu được dùng để chỉ phương cách trong đó ý thức, những kinh nghiệm sống trải và những đối tượng ý hướng được hiểu sau khi đã được giảm trừ hiện tượng học.

Bản tin triết học

 • Bài giảng 'Công Lý' - Harvard University - Tập 4

  Bài giảng "Công Lý" - Harvard University - Tập 4

  28/12/2014 23:12

  Locke là người bạn đồng minh hùng mạnh của những người theo chủ nghĩa tự do. Trước tiên, giống như những tín đồ của tự do chủ nghĩa, ông tin rằng có một số quyền cá nhân cơ bản có vai trò quan trọng đến nỗi ...

 • Con người và nhân loại dưới lăng kính triết học

  Con người và nhân loại dưới lăng kính triết học

  26/12/2014 22:23

  Cuốn sách có tựa đề Dưới lăng kính triết học, của tác giả V.E. Đaviđôvích, do Nhà xuất bản Phượng Hoàng, Thành phố Rôxtốp bên sông Đông (Nga) xuất bản cuối năm 1997. Tôi muốn dành những dòng này để thảo luận với bạn đọc quan điểm của V.E. Đaviđôvích

 • La pensée scientifique occidentale | Cốt lõi tư duy khoa học phương Tây

  La pensée scientifique occidentale | Cốt lõi tư duy khoa học phương Tây

  25/12/2014 23:29

  Nước Nhật sang Pháp, sang Âu châu học cái gì? Chỉ học những ngành đặc thù của Âu châu thôi: âm nhạc, lịch sử nghệ thuật và triết học. Học triết học vì nó góp phần làm tăng tiến văn minh của một quốc gia

 • Husserl, ông tổ văn chương triết lý hiện tượng học

  Husserl, ông tổ văn chương triết lý hiện tượng học

  24/12/2014 23:29

  Husserl đã coi khoa hiện tượng học là cái nhìn triệt để chấm dứt thời kỳ ngây thơ của các triết gia và khoa học gia đi trước ông. Ông thường gọi hiện tượng học là căn để chủ nghĩa vì nó có chủ đích tìm hiểu cho đến nguồn ngọn tri thức của con người...

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt