[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Cộng đồng

Mẹ Việt đi họp phụ huynh cho con ở Đức

Cập nhật lúc 24-10-2014 18:13:52 (GMT+1)

Thế là từ khi sang Berlin, mình đã được đi họp phụ huynh 2 lần cho con gái, một lần đầu năm lớp 7 và một lần đầu năm lớp 8. So sánh với 12 lần đi họp ở Việt Nam mình thấy khác lắm.... Chi tiết
Trang:   1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo