[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Pháp luật

Sự quan trọng của 'Quyền im lặng'

Cập nhật lúc 31-10-2014 14:52:05 (GMT+1)

“Quyền im lặng” được hiểu một cách phổ quát trong hiến pháp nhiều nước là nhằm bảo vệ sự công bằng của luật pháp tránh áp đặt hay sử dụng kỹ thuật bức cung trá hình đối với một cuộc điều tra không có sự hiện diện của luật sư đại diện cho nghi can.... Chi tiết
Trang:   1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo