[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Tôi sống ở Mỹ và đi xe Camry, dù tôi không mua xe theo kiểu suy nghĩ của nhiều người ở Việt Nam là để khoe của hay tích lũy