[Ga: een map omhoog, voorpagina]

"Cứ xe nào ít mất giá là họ đổ xô đi mua, bất kể là nó xấu hay ít option. Họ ít bận tâm đến kiểu dáng, mẫu mã, thiết