[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

Người đàn ông liên tục cầm gạch đập vào cửa kính xe buýt kèm lời thách thức: "Mày xuống đây". Khi người này bỏ đi, một người trên xe  buýt...