[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

Sân bay đích thực là cái chợ quê, máy bay thì trở thành nhà trẻ và xe buýt công cộng.