[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Tất cả đều là vàng hồi môn của cha mẹ tặng cho con gái trước khi về nhà chồng.