[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Xe chính chủ mới chạy được 4.000 km, máy còn nguyên 100%, tôi có nhu cầu đổi xe tay ga nên muốn bán. (Tiến Dũng)