[Ga: een map omhoog, voorpagina]

PC_Float_Left
PC_Float_Right

Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

Những "Yết Kiêu" trong thời đại mới

Những “Yết Kiêu” trong thời đại mới

Chúng tôi đến Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 vừa kịp lúc cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt trở về. Những khuôn mặt đều sạm đi vì sóng gió, nhưng ai cũng nở nụ cười rạng rỡ mừng thắng lợi của đợt huấn luyện.

Những "Yết Kiêu" trong thời đại mới

Những “Yết Kiêu” trong thời đại mới

Chúng tôi đến Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 vừa kịp lúc cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt trở về. Những khuôn mặt đều sạm đi vì sóng gió, nhưng ai cũng nở nụ cười rạng rỡ mừng thắng lợi của đợt huấn luyện.