[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Diễn Đàn Bạn Trẻ

Công an trấn áp các ngả đường gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm 18/4/20214 nhắm ngăn chặn một cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

Vì sao Đảng cần thanh kiếm và lá chắn của công an?

Chân Như và khách mời trao đổi về lời phát biểu của TT Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng bộ công an Trần Đại Quang khi họ yêu cầu lực lượng công an phải là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ.