[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Diễn Đàn Bạn Trẻ

Hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII

Quyền của cử tri – pháp luật và thực tế

Cũng giống như bao quốc gia khác, Việt Nam có một Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp địa phương. Theo pháp luật, công dân Việt Nam có quyền bầu cử và quyền của cử tri. Nhưng trên thực tế, các quyền này được người dân thực hiện ra sao, suy nghĩ của họ thế nào

Xem toàn trang