[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Diễn Đàn Bạn Trẻ

Một đầu bếp ở California đang chuẩn bị món gà tây nhân ngày Lễ Tạ Ơn, ảnh minh họa chụp trước đây.

Lễ Tạ Ơn với du sinh Việt Nam

Nhân mùa Lễ Tạ Ơn trên đất Mỹ, những sinh viên du học Việt Nam nghĩ gì về ngày lễ này là chủ đề của tạp chí diễn đàn bạn trẻ kỳ này, cùng với phần chia sẻ của các bạn Nguyễn Khoa, Lệ Tuyền, Khanh Nguyễn.