[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Đặt câu hỏi

 

Chọn Câu trả lời Hay nhất

Sau khi câu hỏi của bạn đã được đăng trong vòng ít nhất 1 giờ và có ít nhất một câu trả lời, nhấn vào nút 'Trao giải Câu trả lời Hay nhất' cạnh câu trả lời mà bạn đã chọn.
Bảng xếp hạng Hiển thị thêm

Trong tất cả các nhóm

Điểm

1

PC/IS

400,113

2

nhu pham

259,684

3

Sunrises

164,925

4

Zonic the hedgeho

142,635

5

HIỂN B

120,636

6

NSG39

120,321

8

Nguyễn Gia Bảo

117,428

9

KYNGVI

105,572

10

Misereor Super Tu

102,705