[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Đặt câu hỏi

 

Làm thế nào để ghi điểm?

Đã chọn Câu trả lời hay nhất10 điểm
Trả lời câu hỏi2 điểm
Chọn Câu trả lời Hay nhất3 điểm
Bảng xếp hạng Hiển thị thêm

Trong tất cả các nhóm

Điểm

1

PC/IS

399,989

2

nhu pham

259,648

3

Sunrises

164,923

4

Zonic the hedgeho

142,635

5

HIỂN B

120,636

6

NSG39

120,321

8

Nguyễn Gia Bảo

117,428

9

KYNGVI

104,870

10

Misereor Super Tu

102,705