Bạn có biết ý nghĩa và xuất xứ của chữ "xà bát" ?

Nghe nói chuyện với nhau : . . chời ơi, mấy đứa này xà bát quá, . . .
5 câu trả lời