[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Bericht e-mailen naar een vriend: HUỲNH NGỌC CHÊNH

De informatie die u hier opgeeft wordt alleen gebruikt voor het versturen van de e-mail naar uw vriend. Deze functie mag niet worden gebruikt voor advertenties of buitensporige zelfpromotie.

Vereist

Geef een lijst op van maximaal 10 e-mailadressen (gescheiden door komma's).

Vereist
Maximaal 300 tekens
Geef de tekens op die in de afbeelding worden weergegeven.

NĂM CỬA Ô
                      PHAN ĐẮC LỮ
Thăng Long

Hà Nội

Có năm cửa ô

Như năm cánh
sao

Như năm ngón
tay

Xòe ra ôm ấp
thủ đô.


Từ năm cửa ô

Đã bao nhiêu
lần xuất kích

Những đại đoàn
quân

Phương bắc bình
Ngô

Phương nam mở
mang bờ cõi

Từ năm cửa ô

Mừng quân chiến
thắng trở về

Vang khúc khải
hoàn ca.
Ô Đông Mác

Ô Chợ Dừa

Ô Cầu Dền

Và Ô Cầu Giấy

Những cao ốc
nghênh ngang đè lên nghẽn lối

Dấu tích xưa

Chỉ còn lại
những cái tên

Rồi sẽ chìm vào
lãng quên.
Hà Nội bây giờ

Chỉ còn lại một
cửa ô:

Ô Quan Chưởng
trừng trừng ánh mắt

Thao thức nhìn
về phương Bắc

Ngày đêm canh
gác thủ đô


Không biết từ
khi nào

Ai đã đem vôi,
vữa, xi măng

Trét, bôi nham
nhở

Như vải sô vá
chằm manh áo lụa

Như cụ già điểm
tô son phấn.
Tuổi ngàn năm

Giờ hóa tuổi
lên mười.
          Hà Nội tháng 3 năm 2012

                  Phan Đắc Lữ