[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra an toàn hàng hải ở Trường Sa

Ngày 5/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng đi thăm, kiểm tra các đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải ở quần đảo Trường Sa.Đoàn công tác của Bộ GT-VT do Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu đã đi thăm, kiểm tra các đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực quần đảo Trường Sa.

dinhlathang.net/bo-truong-dinh-la-thang-kiem-tra-an-toan-...

515 views
0 faves
0 comments
Taken on May 24, 2012
 • Show EXIF

Tags

Beta

Additional info

 • Viewing this photo Public
 • Safety level of this photo Safe
 • S Search
  Photo navigation
  < > Thumbnail navigation
  Z Zoom
  B Back to context