To take full advantage of Flickr, you should use a JavaScript-enabled browser and install the latest version of the Adobe Flash Player.

  photo

  Bộ trưởng Đinh La Thăng dự Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào phát triển GTNT

  Newer Older

  Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào phát triển GTNT (2001- 2010), triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo ATGT nông thôn do Bộ GTVT tổ chức ngày 21/4 tại Hà Nam.

  dinhlathang.net/bo-truong-dinh-la-thang-du-hoi-nghi-tong-...

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts