[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Bộ trưởng Đinh La Thăng dự Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào phát triển GTNT

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào phát triển GTNT (2001- 2010), triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo ATGT nông thôn do Bộ GTVT tổ chức ngày 21/4 tại Hà Nam.

 

dinhlathang.net/bo-truong-dinh-la-thang-du-hoi-nghi-tong-...

423 views
0 faves
0 comments
Taken on May 14, 2012
 • Show EXIF

Tags

Beta

Additional info

 • Viewing this photo Public
 • Safety level of this photo Safe
 • S Search
  Photo navigation
  < > Thumbnail navigation
  Z Zoom
  B Back to context