To take full advantage of Flickr, you should use a JavaScript-enabled browser and install the latest version of the Adobe Flash Player.

  photo

  Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Chất lượng dịch vụ y tế sẽ tốt hơn

  Newer Older

  Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết khi điều chỉnh giá các dịch vụ y tế, người bệnh sẽ được thụ hưởng dịch vụ y tế với chất lượng tốt hơn.

  Trong số hơn 3.000 dịch vụ y tế, 445 dịch vụ dự kiến sẽ được áp dụng mức giá mới trong năm nay.

  Ngày 17/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong đợt điều chỉnh giá các dịch vụ y tế lần này, nguyên tắc là tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí trực tiếp cần thiết để thực hiện dịch vụ…

  nguyenthikimtien.com/bo-truong-bo-y-te-nguyen-thi-kim-tie...

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts