[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Hãy thể hiện là người VN có học…

TS Bùi Trân Phượng & 1 đoạn của Bài Diễn Văn Hay Nhất Trong Năm

Đinh Tấn Lực's photo.
Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Hiện Đại ở đâu?

Hiện Đại ở đâu?
Có gần nhà Huỳnh Ngọc Sơn hay Phùng Quang Thanh không?

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

sống chết với ai?

Lại chiêng trống Tây Nam/Biển Đông/Biên giới Bắc…
Thượng tướng thách dân ra trận
Thủ tướng chỉ thị cho dân gìn giữ chủ quyền lãnh thổ
Đại tướng bộ trưởng quốc phò làm gì? ở đâu? sống chết với ai?

Đinh Tấn Lực's photo.
Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

ai thắng ai?

Điều gì đã khiến cho “Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần IX”
biến thành một đại hội thi đua Mặt gằm-Mắt nhắm-Môi mím-Đầu đục?
AI THẮNG AI?

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

zero lưu manh!

Cũng qua phương pháp tự kiểm tra chính xác đến 1/10000 mm,

Hà Nội chưa phát hiện ra thằng lưu manh hay con ngáo đá nào

trong số 16 uỷ viên bộ con tều.

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Chiến Lược Tháo Gỡ Khó Khăn Trước Mắt

NTDthaogokhokhan

Chiến Lược Tháo Gỡ Khó Khăn Trước Mắt

. Đinh Tấn Lực

Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm...” – Phạm Quang Nghị (Thiên tai thì không tính trước được – Vietnamnet 02/11/2008)

Chuyện này xưa rồi Diễm, từ 2008, chỉ nhắc lại để nhấn vài điểm cốt lõi ở lãnh đạo:

Đọc tiếp…

Leave a Comment

rực rỡ màu cờ trắng…

Thời đại rực rỡ của QUỐC HỘI KHOẮNG SÀO NHẬP HÁN
Thời đại rực rỡ của TƯỚNG QUÂN ĐỘI THÁCH DÂN ĐÁNH GIẶC…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: