[Ga: een map omhoog, voorpagina]

phản hồi khẩn cấp…

Làng dân báo làm thế nào mà được nhiều phản hồi khẩn cấp thế này?

Đinh Tấn Lực's photo.
Đinh Tấn Lực's photo.
Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Giấy chứng nhận…

Há Há – Đầu Năm Dê Nói Chuyện Cướp chưa xong là
đã có giấy chứng nhận (đăng trên vnExpresss hôm nay):
Bộ Văn hóa: Thánh thần không phù hộ cướp lộc bạo lực
Viện Tôn giáo: Tệ trạng cướp ấn là do sự hiện diện của quan chức…

'Há Há - Đầu Năm Dê Nói Chuyện Cướp chưa xong là<br / đã có giấy chứng nhận (đăng trên vnExpresss hôm nay):
Bộ Văn hóa: Thánh thần không phù hộ cướp lộc bạo lực
Viện Tôn giáo: Tệ trạng cướp ấn là do sự hiện diện của quan chức...'" width="252" height="394" />

Leave a Comment

Tuyệt Vời!

Ủng Hộ Đề Nghị Tuyệt Vời của Nghệ Sĩ Kim Chi

Leave a Comment

thương thương là…

Khổ thân đảng và nhà nước xứ này, suốt 85 năm mò mẫm từng chập…
Định nghĩa lại Kinh Tế Thị Trường XHCN & Ðịnh hướng xây dựng hệ giá trị con người – giá trị văn hóa Việt Nam (sau khi phá nát)
Thương Thương Là…

'Khổ thân đảng và nhà nước xứ này, suốt 85 năm mò mẫm từng chập...<br / Định nghĩa lại Kinh Tế Thị Trường XHCN & Ðịnh hướng xây dựng hệ giá trị con người - giá trị văn hóa Việt Nam (sau khi phá nát)
Thương Thương Là...'" width="487" height="377" />

Leave a Comment

Trong đầu mầy…

“Trong đầu mầy, Trong đầu mầy,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey.
Cái gì ở trong đầu mầy, Trong đầu mầy,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh,
dou, dou, dou, dou, dou…

Leave a Comment

Bá ngọ nhà nó!

Bá ngọ nhà nó!
CTN vừa mới long trọng và hùng hồn tuyên bố “Một Lai Lãnh Thổ…”.
Tàu khựa trả lời bằng công trình xây dựng trên các bãi đá Vành Khăn, Tư Nghĩa, và cả… GẠC MA.
Trung Nam Hải nó coi thường 3Đình thì …chẳng ai ngạc nhiên, dù thấy nhục. Nhưng, báo Dân Trí cũng vỗ mặt CTN bằng bản tin đại trà này, thì có khác nào chị Khàn mắng thẳng mặt côn an?

Đinh Tấn Lực's photo.
Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

mặc niệm toàn quốc ngày 14/3…

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: