[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Sức khỏe nào?

Leave a Comment

Article 19

Leave a Comment

Rưng rưng những di tích lịch sử đảng…

Leave a Comment

Đồng bào nhìn có rõ không?

Đồng bào nhìn có rõ không?
Tất cả những gốc cây này đều chưa bị kẻ lạ nào chiếm cứ…

Leave a Comment

rúm ró hồi hai…

Hãy mặc tã vào rồi hãy đọc…
Vãi Luyện (rúm ró hồi hai)

 

 

Leave a Comment

Làn đường tự ý đổi chỗ?

Cuốc lủi trong ngày cuốc khánh:
Trung tướng tư lệnh ngành đào tạo xây dựng lực lượng giết dân đã lên đường theo các-mác.
Báo chí trong luồng đang thi đua vạch trần âm mưu của thế lực thù địch:

Làn đường tự ý đổi chỗ cho nhau
hay
Con lươn dải phân cách bò đi chơi?

Leave a Comment

Từ giờ ông sẽ đổi tên nước…

Tiên sư thằng Lybia giành chỗ, ngay trước ngày quốc khánh của ông!
Từ giờ ông sẽ đổi tên nước thành Vạibia.

VN124-125

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers

%d bloggers like this: