[Ga: een map omhoog, voorpagina]

oan sai ngất trời…

Cực lực phản đối mức án tử hình,
đặc biệt trong tình trạng oan sai ngất trời ở VN…

Cực lực phản đối mức án tử hình,<br / đặc biệt trong tình trạng oan sai ngất trời ở VN…” width=”502″ height=”310″ />

Leave a Comment

nhất định đập tan…

Cứ coi như VN ta chưa từng có Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa Trường Sa, rừng đầu nguồn, hồ bùn đỏ Tây Nguyên, KCX Vũng Áng…
VN ta, suốt 70 năm qua, chỉ có những chiến thắng long trời lở đất, và nhất định là trong 70 năm tới không để một bọn xâm lược nào có thể đặt chân lên đất nước này, nếu chúng không chịu trả khống bằng rất nhiều tiền…

Cứ coi như VN ta chưa từng có Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa Trường Sa, rừng đầu nguồn, hồ bùn đỏ Tây Nguyên, KCX Vũng Áng...<br / VN ta, suốt 70 năm qua, chỉ có những chiến thắng long trời lở đất, và nhất định là trong 70 năm tới không để một bọn xâm lược nào có thể đặt chân lên đất nước này, nếu chúng không chịu trả khống bằng rất nhiều tiền…” width=”501″ height=”822″ />

Leave a Comment

chia sao được mà chia?

Yup! Làm sao có thể chia…
Một khi cả lũ đã định hướng ĐỘC QUYỀN HÈN?

Yup! Làm sao có thể chia...<br / Một khi cả lũ đã định hướng ĐỘC QUYỀN HÈN?” width=”500″ height=”848″ />

Leave a Comment

chẳng cần thằng Gúc…

“Cái gì chưa rõ thì tra Google…”.
Nhưng cũng có vài thứ chẳng cần tra:
– bọn nào ăn cắp tiền thuế của dân để sắm bằng?
– bọn nào xài bằng mới sắm để ăn cắp thêm tiền dân?
– bọn nào…

Chỉ cần liếc qua tiêu đề các bản tin trên ND/QĐND/CAND là rõ…

"Cái gì chưa rõ thì tra Google...".<br / Nhưng cũng có vài thứ chẳng cần tra:
– bọn nào ăn cắp tiền thuế của dân để sắm bằng?
– bọn nào xài bằng mới sắm để ăn cắp thêm tiền dân?
– bọn nào…
Chỉ cần liếc qua tiêu đề các bản tin trên ND/QĐND/CAND là rõ…” width=”487″ height=”438″ />

 

Leave a Comment

không ngừng…

“nạn nhân không ngừng hát”…
chính thực là sản phẩm vệ sinh gối đầu của bọn phóng viên không ngừng hít và cũng không ngừng hót…

khongngunghat

(ảnh trích từ tường nhà FBker Ngân An)

Leave a Comment

Hết Lòng Cảm Ơn…

Hết Lòng Cảm Ơn Lực Lượng Cứu Hộ xắn tay làm việc ngày đêm để đưa 12 nạn nhân ra khỏi khu hầm sập, về với gia đình thắt thỏm đến nín thở đợi chờ của họ.
Cảm ơn những nhát cuốc đào đất đã làm lộ ra những bộ mặt trơ cùng những lời nói trớ của dàn lãnh đạo ăn hại đái nát chỉ biết thụt két và giành công ngay trên sự đau khổ tột cùng của nạn nhân & gia đình của họ.
Cảm ơn những bàn tay xới đá cũng đã làm lộ ra một đống thẻ nhà báo chỉ chờ dịp hít rắm sếp khen thơm…

Hết Lòng Cảm Ơn Lực Lượng Cứu Hộ xắn tay làm việc ngày đêm để đưa 12 nạn nhân ra khỏi khu hầm sập, về với gia đình thắt thỏm đến nín thở đợi chờ của họ.<br / Cảm ơn những nhát cuốc đào đất đã làm lộ ra những bộ mặt trơ cùng những lời nói trớ của dàn lãnh đạo ăn hại đái nát chỉ biết thụt két và giành công ngay trên sự đau khổ tột cùng của nạn nhân & gia đình của họ.
Cảm ơn những bàn tay xới đá cũng đã làm lộ ra một đống thẻ nhà báo chỉ chờ dịp hít rắm sếp khen thơm…” width=”488″ height=”335″ />

Leave a Comment

ờ xứ khác…

Hãy trao cho những xác chết chưa chôn …ở xứ khác:

Hãy trao cho những xác chết chưa chôn ...ở xứ khác:

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 42 other followers

%d bloggers like this: