[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

Thiên Tài – Cả Hai Phía?

Leave a Comment

Lương Thiện Bán Dâm…

bandam-bannuoc

Leave a Comment

Đừng bức xúc…

Đừng bức xúc – Chớ hoang mang…

Leave a Comment

Vỡ toang đời cốc!

Thời đồ đá?
Không, đây là Thời Đầu Đá.
(Cốc chạm vào đầu là vỡ toang đời cốc!)
Việt Nam vừa mới phát hiện điều này tại quán Karaoke Bóng Trăng ở Bình Phước.

Leave a Comment

không mạnh, không yếu…

Huấn từ của Mao Trạch Đông về Việt Nam…
(Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Trong 30 Năm Qua
Nxb Sự Thật, Hà Nội 10/1979 – Phần 4/5 – Trang 76)
https://dinhtanluc.wordpress.com/303/

Leave a Comment

Vũ Khí Sát Thương Nội Bộ…

Vũ Khí Sát Thương Nội Bộ & Nội Hóa :
Ngọn Gió Nào Cũng Đứt Đôi – Lời Hứa Nào Cũng Bốc Khói

 

Leave a Comment

Đây này, Được chưa?

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers

%d bloggers like this: