[Ga: een map omhoog, voorpagina]

2015_0704_144846-P1030997

quả mùa hè

2015_0702_141257-P1030988

mùa lavender

2015_0629_092814-P1030946

chiều về

Chiều tà lúc đã hơn 8 giờ tối, ai cũng ở nhà cả rồi, chỉ còn trụ cột gia đình là còn lo “cày cuốc” trên” ruộng đồng” mà thôi!

2015_0624_192955-P1030854

góc bình yên

nhìn góc này mình nhớ câu: người hạnh phúc nhất không hẳn đã là người có mọi thứ tuyệt vời nhất mà là người biến những thứ mình có thành ..the best!

2015_0618_130054-P1030678

la đà

2015_0614_110112-P1020832
***
2015_0614_111506-P1020837
***
2015_0614_120544-P1020848
***
2015_0614_120522-P1020846
***
2015_0614_122431-P1020868

hồng tháng Sáu

2015_0610_085343-P1020540

****

2015_0610_085458-P1020543