[Ga: een map omhoog, voorpagina]

  Bài báo mới của NQ Thân (4)
  (1) (2) (3) (4) (5)

  Học là gì và để làm gì? 

  Ngư phụ và chinh phụ 

  Nhà báo, nghề và nghiệp

  Đàng hòang và lén lút

  Viết gì cho những người không đọc báo? 

  Quốc thể

  Môi trường hứa ngon lành nhưng

  Giận cá chém thớt

  Sọc dưa và kỳ nhông 

  Trí thức và minh bạch

  Hà Nội và Nội Hà

  Bầm chúng mình tài ghê!

  Ai ăn và ai lăn vào bếp? * 

  Ponzi, Madoff và...

  Tình dục và thói quen chim đà điểu

  Nông dân quanh cái đèn cù

  Cá trê chui ống

  Tại sao không thể sống cao thượng?

  Nhà báo, nghề và nghiệp

  Viết gì cho những người không đọc báo?

  Quốc thể

  Lại chuyện sân gôn: cỏ hay lúa?

  Đàng hoàng và lén lút

  Môi trường hứa ngon lành nhưng...

  Giận cá chém thớt

  Sọc dưa và kỳ nhông

  Trí thức và minh bạch

  Hà Nội và Nội Hà

  Bầm chúng mình tài ghê!

  Ai ăn và ai lăn vào bếp?

  Tình dục và thói quen chim đà điểu

  Nông dân quanh cái đèn cù

  Cá trê chui ống

  Hà Nội và Nội Hà

  Bầm chúng mình tài ghê!

  Ai ăn và ai lăn vào bếp?

  Ponzi, Madoff và...

  Tình dục và thói quen chim đà điểu

  Nông dân quanh cái đèn cù

  Cá trê chui ống

  Hãy sòng phẳng trách nhiệm

  Hãy thật lòng tôn trọng nông thôn
  Một gói kích cầu cho rác và hố xí
  Xài sang và hóa đơn

  Đốt cộng với nhiệt tình cộng với tiền là...

  Đạo đức, thầy và trò và...

  Mua ủng hộ
  Cái gì đến sẽ phải đến

  Những người cứu hộ họ đang ở đâu?

  Trừng mắt để bảo vệ nhân phẩm

  Đưa phố về làng

  Tội ác có khuôn mặt nữ, vì sao?

  Cũng phải làm cái gì chứ?

  Hãy sòng phẳng trách nhiệm

  Hãy thật lòng tôn trọng nông thôn

  Một gói kích cầu cho rác và hố xí

  Đốt cộng với nhiệt tình cộng với tiền là...

  Xài sang

  Đạo đức, thầy và trò và...

  Mua ủng hộ

  Cái gì đến sẽ phải đến

  Những người cứu hộ họ đang ở đâu?

  Trừng mắt để bảo vệ nhân phẩm

  Đưa phố về làng

  Tội ác có khuôn mặt nữ, vì sao?

  Cũng phải làm cái gì chứ?

  Làm cuội thời nay không dễ

  Thừa giấy vẽ voi

  Hà Nội hở ra là xây

   

  Comments